REKRUTACJA w multi level marketingu

przez Anna Krzyż
666 odsłony

REKRUTACJAw multi level marketingu Anna Krzyż Jeśli przyjrzymy się pracy w marketingu sieciowym zwracając uwagę na firmę MLM, którą tworzy zespół ludzi, to aspekt pozyskania odpowiednich kandydatów do tego biznesu jest elementem kluczowym.

 

W tradycyjnych przedsiębiorstwach, szczególnie tych o zasięgu międzynarodowym, proces ten jest złożony i składa się zwykle z wielu etapów (np. selekcja napływających aplikacji, wywiad telefoniczny, rozmowa kwalifikacyjna, różnego rodzaju testy, ośrodki oceny itd.).

A co oznacza rekrutacja w multi level marketingu?

Każdy proces rekrutacyjny powinien być dobrze zaplanowany, począwszy od sprecyzowania profilu szukanego kandydata, oszacowania budżetu, czy też ustalenia harmonogramu działań. Potencjalny kandydat musi spełniać pewne kryteria, aby w ogóle miał szansę wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko (m.in. profil wykształcenia, znajomość języków obcych, określone uprawnienia, doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie lub branży). Należy jednak zaznaczyć, że proces rekrutacji nie gwarantuje, iż dana osoba sprawdzi się w 100%. Może jednak znacznie zwiększyć szanse na pozyskanie odpowiednich osób. Najlepsze narzędzia rekrutacyjne cechują się trafnością oceny w około 70-80%.

Rynek pracy czyli 5 D

Obecnie na rynku pracy mamy do czynienia ze zjawiskiem niedoboru pracowników. Trafnie ujmuje to zagadnienie P. Berłowski: "Demografia, deficyt kwalifikacji, demotywacja (czyli wcześniejsze emerytury, zasiłki itp.), defraudacja (czyli szara strefa) oraz Dublin… to 5 D, które pokazuje problemy polskiego rynku pracy." To powoduje, że w firmach działających na polskim rynku pojawiły się problemy związane z pozyskaniem pracowników na wielu stanowiskach (szczególnie specjalistycznych i wykonawczych/szeregowych), choć nie dotykają one poszczególnych profesji, branż i regionów kraju w równym stopniu.

Z kim rozmawiać?

W marketingu sieciowym panują nieco odmienne zasady, dzięki którym część wskazanych problemów właściwie nie ma znaczenia. Dzieje się tak m.in. dlatego, że jest to biznes, którym można zajmować się dodatkowo, niekoniecznie rezygnując z etatu – przynajmniej do momentu uzyskania odpowiednich, satysfakcjonujących i stabilnych dochodów.

System marketingu sieciowego jest otwarty dla każdego, kto wykazuje chęć działania, zdecydowanie i wytrwałość. Każdy może dołączyć do tego biznesu, co określa się też mianem "polityki otwartych drzwi".

Mogą Cię również zainteresować