Rentierzy.fm żegnają się z Tarnowem Podgórnym

przez Łukasz Mika
2313 odsłony

I to w jakim stylu! Na IX dwudniowym szkoleniu grupy Krzysztofa Cybul, oprócz 430 liderów z całej Polski zjawili się także: Michael Strachowitz, Andrzej Wyszyński oraz Maciej Maciejewski. Tradycyjnie było od kogo się uczyć!

ee

Szkolenia kwartalne w Tarnowie Podgórnym przechodzą do historii. Przez IX edycji niemal po każdej wydawało się, że już lepiej być nie może i niemal każda kolejna obalała tę tezę. Nie inaczej było w pierwszym tygodniu stycznia 2013 roku. Szkolenie weekendowe odbywające się bezpośrednio po 1800-osobowej konferencji w Sali Ziemi naładowało baterie Rentierów do granic możliwości, a Hotel 500 „eksplodował” po raz kolejny.

Wyczekiwane od trzech miesięcy wydarzenie rozpoczął rozwojowy wykład Krzysztofa Cybul. Założyciel struktury Rentierzy.fm rozrysował w postaci trzech okręgów rozwój osobisty, biznesowy oraz samorozwój, gdzie dokładnie po środku grafiki, wszystkie figury miały jeden punkt wspólny. Ten właśnie punkt jest wypadkową tego, do czego dąży każdy zgromadzony tego dnia na sali widz, uświadomiony, że zrównoważone połączenie wyżej wymienionych czynników jest gwarantem sukcesu. W końcu, ileż przypadków tragicznego w skutkach zbyt szybkiego wzbogacenia się zna historia sportu, muzyki czy filmu. Kładąc nacisk na rozwój intelektualny, idący wraz z rozwojem portfela, jedyną rośliną jaka odbije, nie będzie palma, a rozwijane drzewko na stronie głównej firmy.

reklamareklama

O tym, jak daleko w swoim rozwoju zaszła już grupa Rentierów, świadczyły kolejne przemówienia. Przedstawiono między innymi schematy regularnie przeprowadzanych warsztatów, ważność zmian, szkoleń i zrozumienia cykli w wielopoziomowym biznesie. Wszelkie przytaczane liczby, dane i statystyki były poparte wyliczeniami doświadczonych mówców, którzy wspólnie na Radach Liderów, tydzień w tydzień, konfrontowali własne wyniki by móc podać rzetelne dane szerokiemu gronu odbiorców. Połączenie teorii z praktyką, czyli w naszym wypadku wiedza poparta autopsją, jest najlepszym z możliwych sposobów nauczania. Z takimi faktami nie można dyskutować czy podawać je w wątpliwość, a jedynym słusznym rozwiązaniem jest ich zrozumienie. Ci, którzy to akceptują, pobijają kolejne rekordy, zaś pozostali mają problemy z dostrzeżeniem ewidentnych powodów własnej stagnacji.

Emocje rosły z wystąpienia na wystąpienie. W czasie przerw kawowych widać i słychać było wzrastające napięcie wśród uczestników szkolenia. Każdy, pomimo wcześniejszej pewności co do biznesu MLM, z mijającymi minutami tylko się utwierdzał, że jest w odpowiednim miejscu, czasie, firmie i przede wszystkim grupie. Miło jest widzieć, że panuje w niej jedność i zero podziałów. Brak liniowych połączeń większości osób nie stanowiło problemu w wymianie doświadczeń, spostrzeżeń i pomocnych rad. Można by rzec, że każdy w strukturze jest po to, by móc pomóc dystrybutorowi z ramienia tej samej grupy. Grupy, która właśnie dzięki tej wspólnocie, w ciągu najbliższych sześciu lat, przekroczy poziom 30% obrotu światowego firmy FM GROUP.

Po wykwintnym posiłku przyszedł czas na dalszą część szkoleń. Nie sposób zliczyć, który to już raz zaproszeni branżowi VIP-owie zdecydowali (z nieukrywaną przyjemnością) zjawić się na kwartalnym szkoleniu w Tarnowie Podgórnym. Dla wielu wydaje się nieosiągalnym móc posłuchać wykładów osób takich jak: Maciejewski, Wyszyński czy Strachowitz, którzy w sumie dla Rentierów przemawiali już ponad 10 razy. Regularne odwiedziny wybitnych postaci marketingu wielopoziomowego są kolejnym czynnikiem potwierdzającym wysoce respektowaną pozycję grupy Krzysztofa Cybul.

Czym by jednak było szkolenie weekendowe bez konsultacji o procentach przy procentach? Stąd, tradycyjnie po kolacji i uroczystych nominacjach, nadeszła integracyjna impreza przy akompaniamencie wodzireja, rzecz jasna przynależnego do naszej grupy. Przez kilka godzin przy wielu stołach miały miejsce gorące dyskusje (była to świetna okazja posłuchać niewidzianych na co dzień liderów z miast całej Polski), a równolegle na parkiecie trwało żywiołowe rozprostowywanie nóg po całym dniu szkolenia. Podczas tzw. części nieoficjalnej można było więc „wyciągnąć” nieco więcej z zabawnych historii głoszonych na szkoleniach miesięcznych i tygodniowych, podczas których nie ma miejsca na tak barwne opisy. Pomimo tego, że większość osób ląduje w hotelowych pokojach w godzinach wczesno-porannych, w grupie nie ma problemu z punktualnością i frekwencją na starcie drugiego dnia szkolenia. Każdy kto poważnie traktuje biznes MLM potrafi przecież ustalać priorytety.

Po ponad dwóch latach trwania szkoleń weekendowych Rentierzy.fm dopisują Hotel 500 do listy miejsc, które przebili liczebnością. Jubileuszowa X edycja odbędzie się w kwietniu br. w hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej. I ponownie nie zabraknie gwiazd – tym razem naszymi gośćmi będą Don i Nancy Failla. Warto wspomnieć, że autor najsłynniejszego podręcznika marketingu sieciowego – „45 sekundowej prezentacji” odmieniającej życie, w Polsce pojawi się po raz drugi. Nie ma więc wątpliwości, że w  kwietniu wiele żywotów wróci z Rawy odmienionych, a zwiększona pula miejsc jest już dawno wypełniona. Hotelu OSSA – nadchodzimy!

Mogą Cię również zainteresować