Równowaga regionalna

przez Marek Wyrzychowski

W minionych latach rosła przepaść pomiędzy bogatymi regionami kraju a tymi słabiej rozwiniętymi. Ten trend zaczął się zmieniać od 2008 roku. Biedne regiony zaczynają odrabiać straty.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Kryzys z drugiej połowy tego roku najbardziej dotknął rozwinięte regiony Polski. Lepiej wiodło się tam, gdzie lokalna gospodarka nie zależy tak bardzo od wielkości eksportu. Jednak po przejściu recesji, najszybciej znów zaczęły się odradzać bogate regiony. Poza tym na poziom zamożności duży wpływ ma lokalna infrastruktura.

Nieprzypadkowo firmy rozwijają się tam, gdzie są lepsze drogi, a także mieszka więcej osób z wyższym wykształceniem. Choć w miejscach słabiej zagospodarowanych także przybywa nowych miejsc pracy, jednak następuje to wolniej niż na terenach bogatszych.

Średnia wartość PKB na mieszkańca Polski wynosi 33,5 tys. zł. W najbiedniejszych regionach – na wschodzie – ten wynik wynosi tylko od 69 do 74% tej wartości. Województwo wielkopolskie uzyskuje nieco ponad 104% średniej, dalej są Dolny i Górny Śląsk mające ok. 108%. Na samym szczycie znajduje się mazowieckie, gdzie PKB na mieszkańca stanowi aż 157% średniej krajowej i wynosi prawie 53 tys. zł.

Mogą Cię również zainteresować