Paragraph On A School Field Trip Another Word For Excellent Cv Application Letter Sample For Fresh Graduate Business Administration Custom Essay Writing Org Reviews Right Bear Arms Argumentative Essay On Abortion Quotes Citation Apa Format

Rozliczanie z efektów nauczania

przez Maciej Badowski

Uczelnie zaczynają przygotowywać autorskie programy nauczania. Będą one teraz rozliczane z efektów nauczania, a niekoniecznie z liczby godzin zajęć, jakie odbędzie potencjalny student.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Już w październiku br. wejdzie w życie reforma szkolnictwa wyższego. Wprowadza ona zmiany w tworzeniu nowych programów studiów. Uczelnie mają zyskać pełną swobodę w ich układaniu. Nie będą więc musiały na określonych kierunkach studiów prowadzić wyznaczonej przez resort nauki liczby zajęć.

Nowe prawo narzuca jedynie szkołom wyższym, aby absolwent danego kierunku i poziomu studiów posiadał określoną wiedzę i kwalifikacje. Na przykład tytuł zawodowy inżyniera z zakresu nauk ścisłych będzie mogła otrzymać osoba, która m.in. umie wykonać proste badania doświadczalne i zinterpretować ich wyniki.

Tak mówi projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydania oraz niezbędnych elementów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz suplementu do dyplomu. Szkoły wyższe już opracowują nowe programy nauczania, tak by pasowały one do wytycznych określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji. Jak na razie autorskich programów można spodziewać się tylko w odniesieniu do nowo otwieranych kierunków.

Mogą Cię również zainteresować