Argumentacja podczas rozmowy rekrutacyjnej

przez Tomasz Zawada
545 odsłony

Argumentacja podczas rozmowy rekrutacyjnej w network marketinguMANY LOY "Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego".
(J 20, 24-31)

 

Niewierny Tomasz jest idealnym przykładem niedowiarka. To typ człowiek, który nie uwierzy w to, co się do niego mówi, dopóki słowo w ciało się nie zamieni. Czy tacy ludzie jak Tomasz to światowy ewenement? Nie. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie – na naszym globie, bez względu na miejsce zamieszkania i wyznawaną religię jest niewielu, którzy uwierzą w coś, zanim tego nie dotkną, nie powąchają, nie zobaczą. Ludzie już tacy są, potrzebują dowodów i dobrych, rzetelnych argumentów.

Mogą Cię również zainteresować