Seldia zorganizowała kolację charytatywną wspierającą edukację i przedsiębiorczość na Ukrainie

przez Maciej Maciejewski
915 odsłony

Seldia (Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej) przez dwa dni gościła w Brukseli 155 delegatów z całego świata podczas specjalnego wydarzenia hybrydowego zrealizowanego również online. To zgromadzenie stowarzyszenia odbyło się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

źródło: Pixabay

– Minione lata dogłębnie zmieniły naszą branżę. Konferencja była okazją do podsumowania i spojrzenia na przyszłość sektora sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy w Europie. I wreszcie mogliśmy się wszyscy spotkać osobiście. To było cudowne – skomentowała Beatrice Nelson-Beer, prezes Seldia.

W konferencji wzięło udział 18 panelistów z 14 narodowości oraz ośmiu prelegentów o specjalnościach spoza kanału sprzedaży bezpośredniej. Tematycznie komisja planistyczna celowo skupiła się na parytecie płci, z udziałem dziesięciu kobiet panelistek.

W trakcie tej specjalnej konferencji zorganizowano uroczystą kolację charytatywną. Zebrano datki, które będą wspierały edukację i przedsiębiorczość na Ukrainie.

Seldia została założona w 1968 roku, aby być głosem europejskiego sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego (DS/MLM). Projekt reprezentuje 25 stowarzyszeń krajowych, 15 firm, 13 usługodawców, a także głosy niezależnych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż bezpośrednią i marketing sieciowy.

Jakie są misja i cele stowarzyszenia? „Integracyjny i zrównoważony rynek europejski, który umożliwia firmom, sprzedawcom bezpośrednim i klientom bezpieczną interakcję, przynosi korzyści wszystkim. W Seldia pracujemy nad stworzeniem środowiska, w którym nasz sektor może nadal ewoluować i dostosowywać się do potrzeb dzisiejszych klientów i społeczności. Misją Seldii jest promowanie i reprezentowanie na poziomie europejskim interesów stowarzyszeń członkowskich i firm, a także niezależnych przedsiębiorców współpracujących z firmami DS/MLM. Promujemy sprzedaż bezpośrednią jako:

  • Dynamiczny i niezawodny kanał dystrybucji, w środowisku godnym zaufania dla konsumentów i sprzedawców bezpośrednich.
  • Szansa dla osób w każdym wieku, bez względu na płeć czy poziom wykształcenia, na rozwijanie własnego biznesu przy niewielkim ryzyku.

Współpracujemy z wieloma europejskimi interesariuszami, aby promować korzyści płynące ze sprzedaży bezpośredniej, koncentrując się na naszych podstawowych wartościach – wolności, zaufaniu i osobistej więzi. Obejmuje to utrzymywanie i budowanie kontaktów z urzędnikami UE, organizacjami biznesowymi i grupami interesów konsumentów. Naszym celem jest umożliwienie jasnego zrozumienia, jak działa sprzedaż bezpośrednia i network marketing a także podkreślenie różnorodnych korzyści, jakie nasz sektor przynosi Europie.

Utrzymanie i ochrona najwyższych standardów etyki i ochrony dla firm, sprzedawców bezpośrednich i klientów jest podstawową częścią naszej pracy. Nasz Europejski Kodeks Postępowania gwarantuje kompleksową ochronę zarówno klientom, jak i sprzedawcom bezpośrednim, wykraczającą poza zabezpieczenia przewidziane prawem” – czytamy w informacji prasowej.

Mogą Cię również zainteresować