Dostępny serwis www jako narzędzie przewagi konkurencyjnej

przez Piotr Jardanowski
1061 odsłony

.

Autor tekstu jest specjalistą z agencji e-biznes Symetria, która specjalizuje się w obsłudze projektów związanych z prowadzeniem biznesu w internecie. Od 1998 roku eksperci agencji doradzają i wykonują wdrożenia dla największych polskich firm.

 

Autor tekstu jest specjalistą z agencji e-biznes Symetria, która specjalizuje się w obsłudze projektów związanych z prowadzeniem biznesu w internecie. Od 1998 roku eksperci agencji doradzają i wykonują wdrożenia dla największych polskich firm. Doświadczenie firmy budują także jej własne projekty internetowe.

Czym jest dostępność?

Dostępność www (web accessibility) jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się problematyką tworzenia serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców niepełnosprawnych. Dostępność oznacza możliwość korzystania z zasobów serwisu niezależnie od różnego rodzaju naturalnych dysfunkcji użytkownika (wzrokowych, ruchowych, neurologicznych, poznawczych i in.), jak również ograniczeń związanych z użytkowanym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym czy warunkami korzystania z internetu.

Znaczenie dostępności w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych i demograficznych

Jednym z przejawów ewolucji dojrzałych społeczeństw jest poświęcanie większej uwagi osobom niepełnosprawnym i dotkniętym różnymi dysfunkcjami. Potwierdza to między innymi przykład rozwoju organizacji pozarządowych i programów pomocowych czy budowy placówek integracyjnych. Wpływ na szersze podejmowanie tematyki niepełnosprawności mają liczne kampanie społeczne nawołujące do aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Regulacje prawne, jak również popularyzacja dobrych praktyk (w Polsce np. akcja "Tu jest OK!") sprawiają, że coraz częściej instytucje publiczne i firmy dbają o stworzenie odpowiednich warunków niepełnosprawnym, montując windy, automatyczne drzwi, podjazdy czy umieszczając specjalne przyciski na odpowiedniej wysokości. Jeszcze niedawno traktowane jak zbędny luksus i nadprogramowy wydatek, rozwiązania te z wolna stają się standardem. Jest to tym ważniejsze, że udogodnienia te mają duże znaczenie przy ocenie i postrzeganiu danej instytucji. Pozytywny wizerunek może być budowany nie tylko w oczach grupy docelowej, ale także szerszej grupy osób pełnosprawnych.

 

Mogą Cię również zainteresować