Spam Zombie

przez Piotr Hoffmann
502 odsłony

Spam Zombie Przesyłanie niezamówionej korespondencji drogą elektroniczną jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Jak wynika z danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, nieuczciwe praktyki w sieci Internet są coraz częstsze. Tylko w styczniu br. zarejestrowano niemal 13 tys. wiadomości elektronicznych wysłanych do konsumentów wyłącznie w celu zdobycia numeru konta lub hasła dostępu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przystąpił do programu zwalczania nieuczciwych praktyk w sieci – Spam Zombie – powstałego pod auspicjami amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission, FTC).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyłączył się do prowadzonej przez amerykańską Federalną Komisję Handlu międzynarodowej inicjatywy, mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywania komputerów konsumentów do rozsyłania niechcianej korespondencji elektronicznej.

Mogą Cię również zainteresować