Sprzedaż bezpośrednia

przez Katarzyna Wagner
523 odsłony

.
 
Brytyjski Instytut Ipsos MORI przeprowadził badanie na zlecenie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA) w okresie grudzień 2006 – maj 2007 r.

 

Brytyjski Instytut Ipsos MORI przeprowadził badanie na zlecenie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA) w okresie grudzień 2006 – maj 2007 r. na reprezentatywnej próbce 2800 sprzedawców bezpośrednich współpracujących z 43 przedsiębiorstwami sprzedaży bezpośredniej i MLM w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Finlandii. Badanie nie obejmowało sprzedaży usług finansowych, ubezpieczeń, samochodów i nieruchomości.

Wyniki badań dotyczących sprzedaży bezpośredniej, które wykonał w siedmiu krajach Unii Europejskiej Instytut Ipsos MORI, zaprezentował podczas śniadania prasowego Mirosław Luboń – dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, a na pytania dziennikarzy odpowiadali: Anna Wieraszko – wiceprzewodnicząca zarządu PSSB, Maciej Łaszczuk – jeden z administratorów kodeksu sprzedaży bezpośredniej PSSB oraz Maciej Waszczyk – wiceprezes firmy DLF. 

Branża wszechstronnego kontaktu

Sprzedaż bezpośrednia jest formą sprzedaży towarów i usług, także marketingowych, bezpośrednio konsumentowi, poza jakąkolwiek siecią sklepów lub tymczasowych punktów sprzedaży, w którą są zaangażowane zarówno osoby fizyczne jak i prawne (osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).
Produkty lub usługi oferowane są zazwyczaj w domu, w miejscu pracy konsumenta lub innym miejscu publicznym, a ofercie takiej towarzyszą zwykle pokazy, prezentacje i wyjaśnienia sprzedawców, którzy nawiązują z klientem bezpośredni, bliski i wszechstronny kontakt.

Młodszą gałęzią sprzedaży bezpośredniej jest marketing sieciowy, multi level marketing, gdzie sprzedaż towarów i usług odbywa się w ten sam sposób co w przypadku sprzedaży bezpośredniej, ale sprzedawcy, poza przychodem z marży detalicznej lub prowizji, uzyskują dodatkowe wynagrodzenie za wkład w rozbudowywanie sieci sprzedaży poprzez rekrutację, szkolenie i motywowanie do działalności nowych sprzedawców. W ten sposób, od pracy i obrotu wygenerowanego przez swoich współpracowników (struktura), w marketingu sieciowym kumuluje się dodatkowe, nieraz pasywne dochody.   

Wzrost sprzedaży i liczby sprzedawców

Najnowsze badania wykazały, że sprzedaż bezpośrednia w Polsce osiąga dziś roczne obroty rzędu 2 mld zł i angażuje ok. 660 tys. osób, z czego 90% to kobiety. W trakcie badań sprzedaży bezpośredniej, Instytut Ipsos MORI skupił się również na społeczno-ekonomicznych aspektach tej branży. Wyniki wskazują, że mimo rozwoju sklepów internetowych i rozbudowy tradycyjnych placówek handlowych, sprzedaż bezpośrednia i MLM w Europie osiągają obecnie roczne obroty na poziomie 20 miliardów euro. Co ważniejsze, branża i system prowadzenia biznesu dały na starym kontynencie szansę do zainicjowanie i rozwoju własnej firmy przy bardzo niskich kosztach, już przeszło 9 milionom ludzi. Na świecie roczna sprzedaż w tym kanale dystrybucji sięga 105 miliardów dolarów, a liczba sprzedawców przekracza już 57 milionów.

 

Mogą Cię również zainteresować