Studenckie Gwiazdy Sprzedaży

przez Katarzyna Włodarczyk
148

W Polsce w sprzedaży pracuje ponad 2 500 000 osób. Sprzedaż jest motorem napędowym każdego przedsiębiorstwa oraz całej gospodarki. Gdzie szukać przyszłych sprzedawców? W jaki sposób dowiedzieć się czy młodzi ludzie sprawdzą się w zawodzie?


Czy wśród studentów możemy znaleźć przyszłe osoby zarządzające sprzedażą? Na ostatnim posiedzeniu rady programowej i komisji sędziowskiej Polish National Sales Awards, które odbyło się 12 stycznia 2012 r. w siedzibie Business Centre Club, jednym z prelegentów był dr Piotr Kwiatek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który przedstawił pierwszy w Polsce konkurs sprzedażowy, skierowany do studentów – „Studenckie Gwiazdy Sprzedaży”.

Celem konkursu jest umożliwienie studentom zmierzenia się z realiami rynku w zarządzaniu sprzedażą oraz pokazanie, że sprzedaż: wymaga zróżnicowanych umiejętności zarówno interpersonalnych, jak i analitycznych; wymaga osobowości oraz potrzebuje wartościowych i ambitnych pracowników, umiejących przygotować i sprzedać ofertę firmy. Konkurs rozpoczął się w styczniu 2012 roku i składa się z dwóch etapów:

1. ETAP I – Ocena analityczno-strategiczna. Studenci będą mieli za zadanie samodzielne rozwiązanie case study i zaproponowanie rozwiązania, które ocenione zostanie przez dwóch sędziów. Na podstawie przyznanych ocen wyłonionych zostanie 32 finalistów, którzy zmierzą się w trakcie etapu drugiego.

2. ETAP II – Ocena pozostałych elementów. W trakcie drugiego etapu zadaniem finalistów będzie przygotowanie i prezentacja oferty. Ocenie podlegać będzie sposób prezentacji, techniki sprzedaży oraz komunikacja interpersonalna. Po pierwszym panelu, studenci zostaną podzieleni na osiem 4 osobowych zespołów, które będą pracowały nad zadaniem dotyczącym spadku sprzedaży i/lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ostatnim elementem jest prezentacja przez lidera każdej z grup. Komisja sędziowska przyznaje punkty dla zespołu, a uzyskane w ten sposób noty są przypisywane wszystkim jego członkom.

Główna część konkursu odbędzie się w terminie 10.02.2012 r.-3.04.2012 r. Do rywalizacji stanie około 100 reprezentantów największych polskich uczelni, a wygrani będą mieli możliwość wzięcia udziału w tegorocznej gali Polish National Sales Awards, która odbędzie się 31.05.2012 r. W trakcie gali, Studenckie Gwiazdy Sprzedaży będą miały szansę spotkać się i porozmawiać z profesjonalistami i najlepszymi sprzedawcami w kraju.

– Jako PNSA bardzo się cieszymy z wystartowania konkursu Studenckie Gwiazdy Sprzedaży, który pieszczotliwie nazywamy PNSA BABY. PNSA została krajowym patronem merytorycznym projektu i myślę, że całość przedsięwzięcia ma ogromne szanse powodzenia. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz z dr Piotrem Kwiatkiem, który jest sędzią w konkursie PNSA, pracujemy od początku projektu i trzymamy kciuki za powodzenie konkursu, który jest tak bliski w swojej misji, celach i założeniach, projektowi Polish National Sales Awards – Profesjonalny Sprzedawca Roku – mówi Elżbieta Pełka, prezes PNSA.

Dr Piotr Kwiatek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dodaje: – Jak pokazują badania, przedsiębiorstwa potrzebują minimum 6 miesięcy, zanim nowozatrudniony sprzedawca zacznie osiągać wyniki. Właściwa edukacja na poziomie studiów może ten czas skrócić do 3 miesięcy. To istotna i wymierna korzyść dla firm. Edukacja w zakresie zarządzania sprzedażą to rozwój uniwersalnej puli umiejętności, które przydatne są młodym ludziom bez względu na to, czy otwierają swój własny biznes, czy decydują się na pracę w firmie. Rozmowy z firmami i studentami wyraźnie pokazały nam, że obie te grupy oczekują podobnego konkursu. Cieszę się, że możemy go realizować wspólnie z PNSA – sprawdzonym partnerem.

Mogą Cię również zainteresować