Sztuka wystąpień publicznych

przez Leszek Kazimierski
515 odsłony

Sztuka wystąpień publicznychTo bez wątpienia jeden z najtrudniejszych sposobów komunikowania się, wymagający od prowadzącego doskonałego warsztatu, odporności psychicznej, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli, szybkiego reagowania na sytuacje nowe i nieprzewidywalne.

Im więcej przychodzi nam występować publicznie, tym mniej jest to dla nas nieznane, ponieważ reakcje słuchaczy są bardzo do siebie podobne i po pewnym czasie łatwe do przewidzenia, a w związku z tym mniej zaskakujące. Obawę przed kompromitacją możemy zmniejszyć, czy wręcz całkiem zlikwidować, jeśli dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się do występu publicznego. Niniejszy artykuł powinien w tych przygotowaniach pomóc.

 

 "Umiejętność komunikowania się trzeba
ćwiczyć tak jak mięśnie: im więcej ćwiczysz,
tym stajesz się sprawniejszy".
Don Gabor 
 
Planowanie

Najpierw musimy jak najbardziej dokładnie zaplanować nasze wystąpienie. Nie jest to możliwe bez dokładnego sprecyzowania celu naszego wystąpienia. Celów może być kilka, a ich świadomość pozwoli przygotować plan naszego wystąpienia. Dlatego zanim zaczniemy przygotowywać plan naszej przemowy, koniecznie trzeba wypisać wszystkie cele, które chcemy osiągnąć w trakcie i po zakończeniu kontaktu ze słuchaczami. Następnie należy sobie te cele uporządkować według kolejności, priorytetów, czy też innych ważnych dla konkretnego występu czynników.

Nie należy planów odkładać "na ostatnią chwilę", ale pracę nad nimi rozpocząć jak najwcześniej, tak, aby oddzielając czasowo etap myślenia od realizacji, zwiększyć efektywność dzięki tzw. "efektowi inkubacji" idei, włączając w proces planowania również myślenie podświadome. Kolejną rzeczą, którą należy sobie uświadomić, jest ustalenie, jakimi dysponujemy środkami podawczymi i możliwościami. Chodzi tu o możliwości lokalowe (sala, jej rozmiar, pojemność), techniczne (pomoce wizualne, nagłośnienie) oraz o zakładaną liczbę odbiorców.

Ważne jest, aby jak najwcześniej sprecyzować, kto będzie odbiorcą naszego wystąpienia. Osoba adresata naszej przemowy jest bowiem kluczowa i najważniejsza. To dla niego wszak przeznaczony jest nasz przekaz, który powinien być dostosowany do poziomu i możliwości percepcyjnych odbiorcy. Należy zawczasu zebrać informacje na temat struktury wiekowej, płciowej, statusu, wykształcenia i stopnia zróżnicowania odbiorców. Komunikacja ze słuchaczami jest bardziej efektywna, jeśli poziom przekazu jest nieco niższy od zakładanego przez prelegenta poziomu odbiorcy.

Profesjonalny mówca uwzględnia też oczekiwania słuchaczy, określone hipotetycznie lub też na podstawie przeprowadzonych uprzednio badań i analiz. Koniecznie należy zwrócić tu uwagę tak na czynniki merytoryczne, jak i emocjonalne. Nie bez znaczenia jest też nastawienie odbiorców, ich zaufanie do prowadzącego prelekcję i chęć przyjęcia tez oraz rozwiązań przez niego zaprezentowanych. Odbiorca wysłucha nas bowiem z uwagą tylko wtedy, gdy spodziewa się znaleźć w naszym wystąpieniu informacje ciekawe dla siebie samego.

Mogą Cię również zainteresować