V Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM

przez Marek Wyrzychowski
585 odsłony

29 września 2010 r. na platformie konferencyjno-szkoleniowej Vidnet odbyło się piąte spotkanie zainicjowanego przez „Network Magazyn” Klubu TOP Liderów MLM. Głównym tematem konferencji było doprecyzowanie zagadnień związanych z nawiązaniem współpracy z uczelniami wyższymi.


Pierwszym tematem spotkania były sprawy bieżące. Przedyskutowano zatem obecną sytuację biznesową czterech członków klubu, którym od czasu poprzedniego spotkania zmienił się status lub pozycja zawodowa w kontekście przyjętego kilka miesięcy temu Kodeksu Klubu TOP Liderów MLM.

I tak Grzegorz Kamiński, do niedawna menedżer współpracujący z firmą Akuna, zainicjował nowe, własne przedsięwzięcie. Zgodnie więc z samą intencją powstania klubu, którego członkami powinni być „współpracownicy” oraz z punktem V.6.a. kodeksu (Zasady przystąpienia do Klubu TOP Liderów MLM), jako właściciel firmy MLM Grzegorz nie powinien być członkiem klubu. Ponieważ nie był on obecny podczas konferencji, jednogłośnie ustalono, że prezes klubu skontaktuje się z nim w tej sprawie po spotkaniu i wspólnie doprecyzują temat rezygnacji Grzegorza z członkostwa w klubie.

Klub TOP Liderów MLM
Klub TOP Liderów MLM

Kilka minut zajęło omówienie nowych działań Jacka Dudzica, który został przyjęty do klubu, jako ekspert od nowych mediów – współpracownik firmy ACN. Jako, że Jacek od niedawna działa w ramach innej firmy o nazwie NexEurope, oddano mu głos, aby poinformował wszystkich uczestników spotkania o swojej obecnej sytuacji w branży. Jacek powiedział, że z firmą ACN rozstał się na jasnych i honorowych zasadach, a w NexEurope, pomimo faktu, iż działa z nią krótko, już odniósł lepsze wyniki biznesowe i zajmuje wyższą pozycję w jej strukturach menedżerskich, niż było to w ACN. W takim przypadku wszyscy członkowie klubu zdecydowali jednogłośnie, że Jacek bez jakichkolwiek przeciwwskazań może działać w klubie dalej.

Niestety, nie udało się wyjaśnić sprawy Edyty Kowalczyk, która w momencie przyjmowania jej do klubu współpracowała z firmą EuCO. Otóż ok. dwóch miesięcy temu do redakcji „Network Magazynu” zaczęły lawinowo napływać dziwne, anonimowe informacje na temat rzekomo nieuczciwej i nieetycznej działalności Edyty w MLM. Podobno, współpracując z EuCO zainicjowała prywatne, konkurencyjne przedsięwzięcie w czego następstwie EuCO rozwiązała z Edytą umowę o współpracy. Najdziwniejszą rzeczą w tej sprawie jest fakt, że kontaktu z naszymi dziennikarzami unika sama Edyta, jak i firma EuCO. Wielokrotnie próbowaliśmy uzyskać jakiekolwiek wyjaśnienia na temat działań Edyty od Damiana Kurasia, rzecznika prasowego firmy. Ten jednak nie odpowiada na nasze telefony a maile z naszymi pytaniami giną bez echa, gdzieś w nieogarniętych przestworzach łączy i serwerów. Pan Damian, albo ma za małą pensję i nie chce mu się gadać, albo sprawa Edyty jest tak skomplikowana, że prezesi zabronili udzielać mu wyjaśnień. Niestety, nie wiadomo, jaka jest prawda i co konkretnie dziewczyna narozrabiała. Z powodu braku rzetelnych informacji o tej sprawie, członkowie klubu postanowili więc dać jeszcze stronom czas na dedukcję i rzetelne poinformowanie klubu do momentu szóstego spotkania.

Następnie głos zabrał Jan Brykczyński, który oficjalnie poprosił zarząd i członków klubu o przyjęcie z jego rąk rezygnacji ze stanowiska kierownika sekcji centralnej klubu oraz z funkcji przewodniczącego sądu koleżeńskiego. Swoją rezygnację Jan tłumaczył brakiem czasu, wynikającym z nawarstwienia się spraw i obowiązków, jakie ma ostatnio w swoich przedsięwzięciach biznesu tradycyjnego. Jego wniosek został bez problemu zrozumiany i przyjęty. Nowy top lider, który przejmie zadania Jana zostanie wybrany na szóstym spotkaniu klubu.

1 października br. zaczął się nowy rok akademicki, a jak wiadomo, podstawowym celem działalności klubu jest informowanie społeczeństwa o możliwościach biznesu MLM i jego promowanie, m.in. poprzez nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi. Dlatego, kolejnym punktem spotkania było oddanie głosu kierownikom poszczególnych regionów klubu, którzy kolejno, punkt po punkcie przedstawili konkretne działania, jakie w tym temacie będą realizowane w najbliższym czasie. O ich wynikach będziemy na bieżąco informowali na łamach „Network Magazynu”.

Na koniec należy dodać, iż w tym tygodniu klub rozpocznie realizować swoje założenia charytatywne. Otóż rozpoczynają naukę dwie dziewczynki – Kamila Kloc i Vanesa Zielińska ze Świetlicy Środowiskowej św. Wojciecha w Katowicach, które klub objął specjalną opieką edukacyjną. Kamila rozpoczyna naukę w szkole języka angielskiego, a Vanesa naukę gry na gitarze. Obie są dziećmi z rodzin problemowych, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są inteligentne i ambitne, lecz sytuacja rodzinna nie pozwala im na pogłębianie wiedzy, zainteresowań, na realizację marzeń. Klub podjął się zadania niesienia pomocy w tych kwestiach w swoim kodeksie i we współpracy z Fundacją „Non Nobis…” będzie finansował te konkretne, wybrane przez dziewczynki zajęcia.

Mogą Cię również zainteresować