Ważne dyskusje o etyce w sprzedaży

przez Katarzyna Wagner
895 odsłony

Prestiżowy konkurs dla sprzedawców – Polish National Sales Awards, w ramach realizowania swojej misji oraz wyznaczonych celów związanych z kształtowaniem i promowaniem najlepszych standardów sprzedaży, rozpoczął cykl dyskusji dotyczących etyki w sprzedaży.

Przypomnijmy, że dla naszej branży jest to temat szczególnie ważny, gdyż od br. w konkursie mamy nową kategorię – „Menedżer branży MLM”. Dyskusje na temat etyki w sprzedaży toczą się ogólnie oraz w kontekście II edycji konkursu Polish National Sales Awards. Tematyka wywołała prawdziwą debatę, która jest kontynuowana i rozszerzana o inne aspekty związane z tworzeniem, promowaniem i wprowadzaniem standardów etycznych, zarówno do działów sprzedaży, jak i wszystkich innych działów w przedsiębiorstwach.

W pierwszych spotkaniach Rady Programowej oraz Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, wzięło udział wielu znamienitych gości wspierających zarówno konkurs, jak i pozostałe działania PNSA. Oto wnioski z debaty, która odbyła się 23 lutego 2010 roku podczas posiedzenia Rady Programowej Polish National Sales Awards:

CELE DEBATY:

1. Wypracowanie podejścia PNSA do kwestii etyki w II edycji konkursu. Wypracowanie definicji etyki na potrzeby oceny uczestników konkursu.

2. Ustalenie, w jaki sposób traktować kwestię etyki w przedsiębiorstwie, wśród kadry zarządzającej, pracowników oraz w jaki sposób egzekwować realizację ustalonych zasad.

WNIOSKI:

1. Leadership – przykład postępowania pracownicy czerpią z wzorców prezentowanych przez przełożonych.

2. Szczerość jest najlepszą polityką – uczciwość i szczerość wobec klientów.

3. Istnienie procedur o charakterze etycznym – świadomość istnienia takich procedur wśród pracowników, rozumienia ich i możliwości partycypowania w ich tworzeniu.

4. Zwrócenie uwagi na etykę w wymiarze praktycznym: zasady, procedury, wdrażanie.

CELE NA PRZYSZŁOŚĆ:

1. Stworzenie klubu/grupy dyskusyjnej/ciała opiniotwórczego, której działalność miałaby na celu: wsparcie merytoryczne sędziów konkursu PNSA, stworzenie platformy do wymiany informacji między osobami zainteresowanymi tematyką etyki, promowanie rozwiązań z innych rynków na zasadzie inspiracji dla przedsiębiorstw na rynku polskim.

2. Zgodnie z sugestiami dr. Bolesława Roka w prace klubu/grupy dyskusyjnej/ciała opiniotwórczego powinni zostać zaangażowani praktycy zajmujący się na co dzień kwestiami etyki w biznesie (np. rzecznicy ds. etyki) w czołowych firmach działających na rynku. Grono takich aktywnych osób szacowane jest na kilkanaście do kilkudziesięciu osób.

3. Zgodnie z sugestią Radosława Rogackiego, konsultanta PricewaterhouseCoopers, wyniki działań gremium powinny być przedstawiane na stronach internetowych, które mogłyby się stać platformą wymiany informacji i bazą do tworzenia internetowej społeczności osób zainteresowanych kwestiami etyki w biznesie (np. prezentacja i dyskusja studiów przypadków albo rozwiązań stosowanych w krajach zachodnioeuropejskich).


Dzisiaj po południu w siedzibie PKPP Lewiatan odbędzie się arcyważne spotkanie zarządu PNSA z zarządami wszystkich czołowych, rzetelnych firm MLM działających na terenie Polski. Przybędą również przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Specjaliści z PNSA oraz PricewaterhouseCoopers szczegółowo poinformują więc naszą branżę o zasadach uczestnictwa, kryteriach i zasadach, jakie obowiązują przy wyłanianiu zwycięzców w tym konkursie. Oczywiście nie zabraknie tam naszego reporterskiego zooma, więc szczegółowa relacja z tego spotkania ukaże się tutaj już niebawem.


Mogą Cię również zainteresować