Więcej kobiet w zarządach firm

przez Maciej Badowski

Unia Europejska dąży do tego, aby wzrosła liczba kobiet znajdujących się we władzach spółek. Na zlecenie rządu powstał już raport w tej sprawie. Jednak eksperci i sami przedsiębiorcy krytykują wprowadzenie limitów dla pań.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Raport w tej sprawie przygotowała dla ministra sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Nie są to jedynie teoretyczne rozważania. W Norwegii już od 2008 roku obowiązuje 40% parytet kobiet we władzach spółek. Przyjęły go już również Hiszpania i Francja, dając czas na wprowadzenie nowych rygorów odpowiednio do 2015 i 2017 roku. Nad podobnymi ustawami pracuje bądź dyskutuje kilka innych krajów należących do UE. W Niemczech pomysł ten mocno popiera rząd, ale napotyka na zdecydowany opór.

Parlament Europejski uchwalił 6 lipca 2011 r. rezolucję wzywającą państwa członkowskie, aby do 2015 r. 30%, a do roku 2020 aż 40% miejsc w radach było zarezerwowanych dla kobiet. Na tej podstawie Komisja Europejska rozesłała pytania do rządów państw UE, co sądzą o ustanowieniu parytetu.

Mogą Cię również zainteresować