Zbliża się Europejski Kongres Gospodarczy 2010

282 odsłony

Na trzy wiosenne dni, pomiędzy 14 a 16 kwietnia 2010 roku, do Katowic przyjadą europejscy politycy, naukowcy i szefowie największych korporacji. Druga odsłona Europejskiego Kongresu Gospodarczego ma zgromadzić blisko dwa razy więcej uczestników, niż przed rokiem.

Będą oni debatować m.in. o pakiecie klimatycznym, prezydencji Polski w UE oraz znaczeniu innowacyjności w gospodarce. Honorowym przewodniczącym komitetu organizacyjnego kongresu został Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Tematem przewodnim EEC 2010 będzie pakiet klimatyczny i konsekwencje jego wdrożenia dla państw europejskich.

– Pakiet klimatyczny to bez wątpienia krok milowy w kwestii ochrony środowiska. Nałożenie ograniczeń, głównie w odniesieniu do emisji CO2, powoduje jednak natychmiastowe i daleko idące konsekwencje dla gospodarek krajów członkowskich i ich konkurencyjności. Jak ją utrzymać i zwiększać? Między innymi na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć podczas kwietniowego kongresu – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP SA, która organizuje kongres.

Podczas trzydniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010 (EEC 2010) politycy, ekonomiści i przedsiębiorcy, w trakcie 14 tematycznie zróżnicowanych sesji dyskutować będą ponadto o głównych wyzwaniach i szansach dla Europy w najbliższych latach, w tym o nowym ładzie gospodarczym, jako efekcie kryzysu gospodarczego.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 będzie jedną z największych imprez tego typu w Europie Środkowej. Pod względem skali, rangi i istoty przedsięwzięcia, porównać go można z Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Już podczas pierwszej odsłony EEC, w kwietniu 2009 roku w gronie jego uczestników znaleźli się premier Donald Tusk, komisarze europejscy – Andris Piebalgs, odpowiadający za politykę energetyczną, Janez Potočnik, odpowiadający za badania i rozwój czy Danuta Hübner koordynująca działania unijne w zakresie polityki regionalnej.

Ponadto w EEC 2009 udział wzięli zarządzający największymi europejskimi koncernami, a także liczni przedstawiciele rządu, w tym kilkunastu ministrów. Otworzył go w multimedialnym wystąpieniu José Manuel Barroso – przewodniczący Komisji Europejskiej. Przyszłoroczny kongres ma zgromadzić ponad 3500 uczestników. Obrady odbędą się w budynku Akademii Muzycznej w Katowicach, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, hotelach Qubus i Monopol oraz w budynku Biuro Centrum.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. miesięcznika „Nowy Przemysł” oraz właściciel portalu WNP.pl. Współorganizatorami są województwo śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz miasto Katowice. Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010 można znaleźć pod adresem: www.eec2010.eu

Mogą Cię również zainteresować