Zintegrowane Systemy Zarządzania w Avon Operations Polska

przez (Źródło: Avon Cosmetics Polska)
736 odsłony

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z wymogami normy OHSAS 18001, dotyczy bezpieczeństwa pracy pracowników, czyli określa zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować i monitorować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać im, stosować nowe rozwi

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z wymogami normy OHSAS 18001, dotyczy bezpieczeństwa pracy pracowników, czyli określa zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować i monitorować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać im, stosować nowe rozwiązania techniczne zapewniając właściwe warunki pracy;
System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymogami normy ISO 14001, określa wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

– Stosowanie ZSZ przynosi pracownikom, kierownictwu, a także Klientom AOP szereg korzyści – wyjaśnia przyczyny wdrożenia systemów Jerzy Glinkowski, dyrektor operacyjny AOP. – Ujednolica  procedury, podnosi efektywność gospodarowania posiadanymi zasobami, minimalizuje i optymalizuje koszty. Jednoznacznie określa zadania, kompetencje i odpowiedzialność wszystkich pracowników oraz ich gotowość do spełniania wymagań Klienta – dodaje.

Dodatkowo ZSZ poprawiają komunikację w firmie. Wdrożenie systemów zapewnia także spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Proces wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania w AOP podzielony był na kilka etapów, trwał 9 miesięcy i został sfinalizowany pod koniec 2007 r. Podsumowaniem wszystkich działań była certyfikacja ZSZ przeprowadzona przez British Standards Institution (BSI). Dzięki zakończonej sukcesem certyfikacji w zakresie trzech międzynarodowych norm, AOP jest pierwszym zakładem wchodzącym w skład koncernu Avon na świecie, które może poszczycić się tym osiągnięciem. Nie oznacza to jednak, że proces poprawy został zakończony.

– Certyfikacja oraz przeprowadzane co sześć miesięcy audyty weryfikujące dają gwarancję, że AOP stale określa obszary do dalszego doskonalenia, podejmuje prace korygujące, a systemy zarządzania działają sprawnie – wyjaśnia Krystyna Stephens, Dyrektor BSI.

– Jednym z wymogów wdrożonych przez firmę norm jest nieustanna poprawa. Co pół roku AOP musi przedstawiać coraz lepsze wyniki. Taka jest właśnie idea Zintegrowanych Systemów Zarządzania – podsumowuje wydarzenie Jerzy Glinkowski.

Brytyjski Instytut Normalizacji (British Standards Institution – BSI)

Ustanowiony w 1901 r. British Standards Institution (BSI), czyli Brytyjski Instytut Normalizacyjny uznawany jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji. Jako samodzielna organizacja BSI nie podlega wpływom rządu, przemysłu czy związkom przemysłowców. BSI jest ceniona za swoją niezależność i obiektywizm. Cieszy się dużym autorytetem na całym świecie. Obecnie BSI składa się z grupy firm świadczących usługi biznesowe i zatrudnia ponad 2250 osób w 110 krajach. Na rynku polskim instytut rozpoczął swoją działalność w 1999 r. i zajmuje się certyfikacją oraz szkoleniami w odniesieniu do 12 norm i przepisów.

Do głównych zadań BSI należy:
– wspieranie przemysłu w ustalaniu norm, czyli koordynacja działań związanych z doskonaleniem, normalizacją i uproszczeniem materiałów, wyrobów i procesów;
– promowanie norm i ich stosowania, czyli pomoc użytkownikom norm w zrozumieniu ich treści i właściwym korzystaniu z nich;
– certyfikacja systemów i wyrobów, prowadzenie kontroli i badań oraz szkolenia, czyli pomoc klientom we wprowadzaniu dobrych praktyk w działalności gospodarczej.

Trochę historii

Dnia 22 stycznia 1901 r. sir John Wolfe-Barry – człowiek, który zaprojektował Tower Bridge w Londynie – założył Radę Instytutu Inżynierów Budowlanych (Council of the Institution of Civil Engineers) w celu opiniowania standardów używanych w branży metalowej i stalowej. Wynikiem tego, 26 kwietnia 1901 r., odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Norm Inżynierskich, podczas którego zatwierdzono standard ujednolicający rozmiar stali konstrukcyjnej redukując ich liczbę z 175 do 113. Tak też rozpoczęła się standaryzacja. W 1946 r. w Londynie odbyła się pierwsza konferencja dotycząca wspólnych standardów (Commonwealth Standards Conference) zorganizowana przez BSI, która doprowadziła do założenia International Organization for Standardization – w skrócie ISO.

Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, który został opublikowany przez BSI w 1979 r. W roku 1987 standard ten stał się  normą ISO 9000 inspirując dalszą serię międzynarodowych standardów. Norma ta została poprawiona w 1994 i w 2000 r.  zapewniając międzynarodowy sukces systemowi zarządzania jakością z liczbą ponad 776 000 wydanych certyfikatów wg ISO 9001:2000 w 161 krajach (koniec 2005 r.).

W 1992 r. BSI zaprezentowało pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem BS 7750. W 1996 roku międzynarodowy następca BS 7750 został opublikowany jako ISO 14001. W latach 1996-2005  wydano ponad 111 000 certyfikatów ISO 14001 w 138 państwach.

Filozofia BSI

W wyniku wdrożenia i certyfikowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz poprzez konsekwentne utrzymywanie, spełnianie przyjętych wymagań i doskonalenie ZSZ przedsiębiorstwo może uzyskać wiele ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych korzyści. Do najważniejszych z nich należą:

– stworzenie firmie możliwości zademonstrowania celów i polityki w zakresie zarządzania;
– stworzenie możliwości zaprezentowania należnej dbałości o jakość, środowisko i personel zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– redukcja kosztów związanych z gospodarką surowcami, zasobami, energią, odpadami itd.;
– redukcja ryzyka odpowiedzialności prawnej;
– zwiększenie współpracy z otoczeniem;
– spełnienie oczekiwań klientów, poprawa kontaktów handlowych;
lepszy wizerunek na rynku, zwiększenie zadowolenia pracowników i innych stron zainteresowanych;
– ukierunkowanie działań wszystkich pracowników na spełnienie wymagań klientów;
– zapewnienie skuteczności procesów poprzez ustalenie kryteriów i metod postępowania w procesach oraz ich monitorowanie;
– wprowadzenie jednolitego sposobu dokumentowania i nadzoru nad dokumentami;
– uporządkowanie uprawnień i odpowiedzialności;
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia wyrobów niezgodnych oraz niezgodności mających wpływ na środowisko i bhp;
– przeprowadzanie okresowych przeglądów przez najwyższe kierownictwo oraz wprowadzanie działań doskonalących funkcjonowanie przedsiębiorstwa jednocześnie w odniesieniu do wszystkich wymaganych systemów zarządzania;
– ciągłe doskonalenie wyrobów, pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz warunki pracy.

Jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk kosmetyków w Europie

Avon Operations Polska od lat znajduje się w rankingach największych przedsiębiorstw i eksporterów w Polsce. W 2007 r. produkcja przekroczyła 450 mln szt. kosmetyków, a przychody firmy wyniosły ponad  1,7 mld zł. Jako największy pracodawca w rejonie Garwolina (woj. mazowieckie) aktywnie angażuje się w działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.

Skala działania

Fabrykę Avon Operations Polska wyróżnia również własne Centrum Dystrybucyjne. Spółka od lat znajduje się w rankingu 500 największych firm w Polsce (wg rankingu Rzeczpospolitej z 2007 r. AOP plasuje się na 157 miejscu). W 2006 r. jej obroty roczne przekroczyły 1, 39 mld zł. Wartość sprzedaży do krajów spoza Unii Europejskiej za rok 2007 wyniosła  prawie 700 mln zł, a dostawy  wewnątrz wspólnotowe  (wdt) to około 800 mln zł.

W 2007 r. w garwolińskiej fabryce wyprodukowano ponad 450 mln sztuk kosmetyków, które trafiły zarówno na rynek polski, jak i do ponad 50 innych krajów świata, od Portugalii po Tajwan. W szczytach zapotrzebowania (kilka razy w roku) z firmy wyjeżdża 60 TIRów kosmetyków dziennie. W Polsce produkowane są kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, włosów, wyroby perfumeryjne oraz kosmetyki kolorowe i upiększające. Garwolińska fabryka jest jedną z 16 fabryk Avon na świecie.

Historia i rozwój

Firma uruchomiona została w 1997 r. i wówczas jej powierzchnia była blisko dziesięciokrotnie mniejsza niż obecnie – wynosiła 6 600 m kw. Od połowy 2001 r. AOP stała się centrum logistycznym firmy na terenie Polski. Wszystkie paczki z produktami wysyłane są z Garwolina do domów konsultantek Avon. W 2002 r. otwarte zostało Centrum Obsługi Klienta, gdzie każda konsultantka może zakupić produkty.

W 2003 r. dokończono rozbudowę fabryki – obecnie jej powierzchnia wynosi 45 000 m kw. zlokalizowanych na 204 000 m kw. terenu. AOP pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Oprócz pionu produkcji w Garwolinie znajduje się część dystrybucyjna, czyli linia kompletacji zamówień, magazyny wyrobów gotowych i komponentów oraz działy: transportu, inwentaryzacji i celny. W 2004 r. powstało także Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe (R&D). Do 2006 r. w Garwolinie firma Avon zainwestowała łącznie 400 mln zł.

Firma odpowiedzialna społecznie

Firma jest największym pracodawcą w rejonie Garwolina. Obecnie zatrudnia ponad 3000 pracowników, a w okresach szczytu produkcyjnego nawet o 1000 osób więcej.
Jako organizator Wielkiej Kampanii Życia "Avon Kontra Rak Piersi", Avon Operations Polska wraz z Avon Cosmetics Polska dbają o podnoszenie świadomości zagrożenia chorobą nowotworową wśród kobiet, a dla pracowników finansowane są badania mammograficzne. Dbając o młode mamy, firma stworzyła pokój dla matek karmiących, zaangażowana jest również w projekt stworzenia przedszkola dla dzieci pracowników. Ponadto pracownicy firmy mogą zakupić produkty Avon po bardzo atrakcyjnych cenach.

Avon Operations Polska jest również jedną z nielicznych firm w Polsce, która posiada certyfikat Systemu Społecznej Odpowiedzialności – Norma SA 8000. Certyfikat przyznawany jest przez zewnętrzną firmę po przeprowadzeniu audytu oraz na podstawie rozmów z pracownikami różnego szczebla. Jest on potwierdzeniem zachowań respektujących prawa drugiego człowieka.

Działalność na rzecz społeczności lokalnej

Avon Operations Polska jest największą firmą w rejonie Garwolina. Jest ważnym odbiorcą produktów i usług innych firm z regionu. Dzięki obecności fabryki Avon w Garwolinie powstaje szereg inwestycji, które kreują kolejne miejsca pracy, np. fabryka komponentów kosmetycznych, czy też planowane Centrum Logistyczne.

Firma aktywnie angażuje się w liczne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, współpracując z władzami gminy, powiatu i starostwa. Przekazane do tej pory środki zostały wykorzystane m.in. jako wkład w budowę przedszkola. Dodatkowe środki firma przekazała na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, np. na modernizację skrzyżowania. Spółka w znaczny sposób dofinansowała również zakup samochodu dla Straży Pożarnej.

Ponadto, Avon Operations Polska regularnie wspiera domy dziecka i zakłady opieki społecznej przekazując kosmetyki i środki higieny dla najbardziej potrzebujących; finansuje upominki świąteczne, dofinansowuje wypoczynek letni dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie, funduje nagrody w konkursach.

(Źródło: Avon Cosmetics Polska)

Mogą Cię również zainteresować