Zmiany w reklamie telewizyjnej

przez Maciej Badowski

Przerwa pomiędzy reklamami w trakcie filmu nie będzie mogła być krótsza niż pół godziny. Ponadto zakazane ma być przerywanie reklamami m.in. serwisów informacyjnych i audycji dla dzieci.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Tak zakłada przyjęty tydzień temu przez rząd projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Termin na dostosowanie się minął 19 grudnia 2009 roku.

W projekcie wskazano, że przerwa między kolejnymi blokami reklamowymi w czasie trwania programu telewizyjnego ma wynosić 20 minut, natomiast w audycji radiowej 10 minut. Filmy fabularne i telewizyjne będą mogły być przerywane co 30 minut.
Zakaz przerywania reklamami obejmie: serwisy informacyjne i magazyny na temat aktualnych wydarzeń, audycje o treści religijnej, audycje publicystyczne i dokumentalne krótsze niż 30 minut oraz audycje przeznaczone dla dzieci.
Zakazane ma być tzw. lokowanie produktów, będzie też bezwzględny zakaz lokowania tematów. Ma to służyć utrzymaniu niezależności redakcyjnej, swobody twórczej i dziennikarskiej.

Lokowanie tematu, które polega na słownym nawiązaniu do produktu, usługi lub ich znaku towarowego, jest w większym stopniu ukrytym przekazem i odbiorcy mogą mieć trudności w odróżnieniu części scenariusza przygotowanego przez autorów od umieszczonego w nim lokowanego tematu. Zgodnie z projektem zakazane będzie nawoływanie do nienawiści. Wprowadzone zostaną rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do programów. Nadawcy i dostawcy audiowizualni zostali zobowiązani do zapewnienia, by co najmniej 10% programu z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało udogodnienia umożliwiające takim osobom odbiór.

Mogą Cię również zainteresować