Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

przez Piotr Hoffmann
473 odsłony

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiopr. PIOTR HOFFMANN Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności w handlu i usługach.

Celem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest eliminacja zdarzeń godzących w rzetelność konkurowania oraz nadanie konkurencji charakteru uczciwego. Zakazy ustawowe można uruchomić w razie stwierdzenia, że określone działanie albo brak działania (zaniechanie) jest bezprawne, to znaczy zakazane przez samą ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji albo inny stosowny przepis prawa.

Mogą Cię również zainteresować