Astrolodzy od biznesu. Jakie konkretnie świadczą usługi? A ile to kosztuje? I co to daje przedsiębiorcom?

przez Maciej Maciejewski

Astrologia to nauka, która polega na analizowaniu ułożenia gwiazd i innych ciał niebieskich, a na ich podstawie wróżenia przyszłości. Co ciekawe, z usług astrologów coraz częściej decydują się korzystać przedsiębiorcy nie tylko za granicą, ale także w Polsce. W niniejszym artykule wyjaśniamy jak astrologia jest wykorzystywana w firmach oraz ile zarabiają astrolodzy świadczący usługi dla biznesu.

źródło: Pixabay

Termin astrologia biznesu staje się coraz bardziej popularny nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Do astrologów zgłaszają się przedsiębiorcy potrzebujący porady w związku m.in. z planowaniem strategicznym, zarządzaniem personelem, rekrutacją czy rozwojem firmy.

Dowodem na to, że astrologia dla biznesu staje się coraz bardziej popularna wśród firm jest powstanie stowarzyszenia zrzeszającego astrologów z całego świata. Organizacja ta nosi nazwę International Society of Business Astrologers i aktualnie zrzesza astrologów z 47 państw. Członkowie stowarzyszenia dzielą się między sobą nowymi badaniami, a także udzielają sobie nawzajem porad zawodowych. Do stowarzyszenia należą również niektóre uczelnie, na których kształcą się przyszli astrolodzy. Dzięki temu, że ich szkoła należy do stowarzyszenia, mają oni łatwiejszy dostęp do wiedzy.

Członkostwo w organizacji jest płatne. Osoby należące do tej organizacji w zamian za jedną roczną opłatę wynoszącą ok. 250 PLN mogą dokształcać się na wydarzeniach online organizowanym przez The International Astrologer, korzystać z internetowego zbioru książek astrologicznych, nawiązywać kontakty z astrologami z całego świata. Dodatkowo członkowie stowarzyszenia otrzymują certyfikat ISAR Certified Astrologer – uznawany na całym świecie.

Astrolodzy świadczący usługi dla biznesu tworzą horoskopy astrologiczne – tzw. kosmogramy, które pokazują układ planet w określonym czasie i miejscu. Mogą one być interpretowane zarówno dla grupy osób (np. zarządu lub pracowników) jak i indywidualnie – dla samej firmy.

Część biznesmenów traktuje astrologię jako narzędzie analityczne, które może być wykorzystane do analizy struktury firmy lub odkrywania jej nowych zasobów ludzkich. Wielu pracodawców ceni astrologię przede wszystkim za to, że – ich zdaniem – jako jedno z nielicznych narzędzi pozwala dokładnie prognozować przyszłość. Astrolodzy świadczący usługi dla biznesu pomagają w określeniu przyszłych potrzeb firmy oraz czasu ich realizacji. Dodatkowo analiza astrologiczna określa jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć zamierzony cel.

Podstawą wykonania każdej analizy astrologicznej jest horoskop założenia firmy, który wykonuje się poprzez wykorzystanie metody numerologii. Jest to najważniejszy horoskop dla każdej firmy, ponieważ determinuje on możliwości otwarte przed danym przedsiębiorstwem w przyszłości, a także zawiera informacje o tym jakie cechy dana firma posiada.

Numerologia firmy? Najbardziej popularną usługą, z której korzystają firmy rozpoczynające swoją działalność jest wyznaczenie wibracji marki. Usługa polega na wyznaczeniu liczby odpowiadającej nazwie przedsięwzięcia biznesowego. W celu określenia wibracji marki każdej literze z nazwy przyporządkowuje się odpowiadającą jej liczbę ze specjalnego klucza. Wszystkie liczby się sumuje, a następnie doprowadza do postaci jednoliczbowej. W ten sposób otrzymujemy liczbę, która towarzyszy firmie przez cały okres jej działalności.

Znaczenie poszczególnych liczb:

1 – nowatorstwo, lider, rozwój, ambicja, niezależność, nowe technologie.

2 – ścisła współpraca, relacje, spółki, wrażliwość i dyplomacja, emocjonalność, zaspakajanie podstawowych potrzeb.

3 – kreacja, handel, twórczość, rozrywka, komunikacja, lekkość i radość życia.

4 – odpowiedzialność, stabilizacja, solidność, trwałość, pracowitość, długotrwałe działania, cierpliwość.

5 – ekspansja, zmienność, podróże, przygody, wolność, energia życiowa.

6 – ognisko domowe, wszystko co związane z domem, nauczaniem i troską.

7 – oryginalność, prestiż i luksus, rozwój samoświadomości.

8 – najpotężniejsza wibracja – sukces, przedsiębiorczość, władza nad materią, pomyślność finansowa.

9 – współpraca zawodowa i rozwój.

Na takich samych zasadach ustala się datę rozpoczęcia działalności firmy. Wszystkie liczby z danej daty sumuje się, a otrzymaną liczbę sprowadza się do postaci jednoliczbowej poprzez kolejne sumowanie.

Jaki jest zakres usług astrologów? Astrolodzy świadczą usługi dla biznesu z zakresu wyznaczenia daty rozpoczęcia działalności firmy lub otwarcia jej filii, doradztwa w określeniu nazwy firmy, doboru oraz rekrutacji pracowników i partnerów biznesowych, doradztwa w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych, wyznaczania dat wzięcia kredytu, otwarcia konta, zakupu maszyn i urządzeń, rozpoczęcia akcji reklamowych, planowania rozwoju firmy, wskazania ważnych miejsc dla firm, wybrania najbardziej skutecznych sposobów i dat dla przeciwdziałania konkurentom, wskazania skutecznych rozwiązań dla problemów, które dana firma może napotkać w przyszłości, określenia okresu, w którym firma będzie przynosić największy zysk, planowania ścieżki kariery, określenia czynników, które pomogą się firmie rozwijać, a także wyznaczenia takich, które będą hamować rozwój, opracowania strategii rozwoju firmy (strategii zarządzania czy sprzedaży).

Ile zarabiają astrolodzy świadczący usługi dla biznesu? Astrolog świadczący usługi dla biznesu nie otrzymuje stałego wynagrodzenia. Jego pensja jest uzależniona od tego, ile firm się do niego zgłosi i z jakiej usługi zdecyduje się skorzystać. Określenie miesięcznego wynagrodzenia astrologów świadczących usługi dla biznesu jest trudne. W związku z tym obliczono ile zarobi osoba na tym stanowisku, która w ciągu miesiąca obsłuży pięć firm. Przedsiębiorstwa te dopiero rozpoczynają swój biznes i decydują się na skorzystanie z pełnego pakietu usług astrologa. W związku z tym każda firma musi zapłacić astrologowi 1 947 PLN. Pięć przedsiębiorstw korzystających z pełnego pakietu usług osoby zajmującej się prognozowaniem przyszłości oznacza dochód wynoszący 9 735 PLN.

Warto zaznaczyć, że jest to tylko hipotetyczna wysokość kwoty miesięcznego wynagrodzenia astrologa. To tylko od osoby na tym stanowisku zależy, ile firm w ciągu miesiąca zdecyduje się obsłużyć, a także w jakim stopniu zadba o wypromowanie świadczonych przez nią usług. Koszty związane z prowadzeniem działalności przez astrologów świadczących usługi dla biznesu są niewielkie. Osoba na tym stanowisku ponosi jedynie koszty związane z prowadzeniem strony internetowej bądź publikowaniem ogłoszeń (jeżeli astrolog korzysta z płatnych serwisów internetowych).

Więcej informacji o wynagrodzeniach w Polsce można znaleźć w specjalistycznym raporcie płacowym tutaj: https://wynagrodzenia.pl/raporty-placowe-dla-firm#report

Mogą Cię również zainteresować