DRB przedsiębiorstwem Fair Play 2015

przez Katarzyna Wagner

Network marketingowa firma Centrum Odszkodowań DRB z siedzibą w Legnicy znów doceniona. Tym razem zdobyła certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 27 listopada br. w warszawskim EXPO XXI.

Marta DecMarta Dec

Nagrodę w imieniu Arkadiusza Bochnaka, prezesa zarządu Centrum Odszkodowań DRB, odebrała Marta Dec, specjalista ds. public relations firmy DRB. Zdaniem ogólnopolskiej komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” firmy posługujące się tym certyfikatem spełniają najwyższe standardy rzetelności i uczciwości. W swojej działalności kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Starannie i terminowo wypełniają swoje zobowiązania wobec klientów, dostawców, inwestorów, pracowników, instytucji, władzy państwowej i samorządowej oraz skarbu państwa. Swój sukces budują na długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej potrzeby innowacji, ochrony środowiska naturalnego i zasad zgodnego współżycia ze społecznością lokalną.

„Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” są poddawani rzetelnej, dwuetapowej weryfikacji. W pierwszym etapie wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa i preferowanych przez nie wartości biznesowych, w drugim równolegle przeprowadzane są wieloaspektowy audyt i badanie losowo wybranych kontrahentów. Na podstawie pozytywnych wyników audytu i badania kontrahentów kapituła programu podejmuje decyzję o przyznaniu firmie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” – napisał nam w liście Mieczysław Bąk, przewodniczący komisji ogólnopolskiej programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” został zorganizowany już po raz 18 przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

– Tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play” jest dla nas bardzo ważny, gdyż podkreśla, że w naszej pracy kierujemy się profesjonalizmem, jak również działamy zgodnie z zasadami etycznymi. Otrzymany przez nas tytuł jest potwierdzeniem, że powierzone nam zadania wykonujemy na najwyższym poziomie, a nasi klienci, pracownicy, agenci i partnerzy mogą czuć się pewnie, bezpiecznie i komfortowo – powiedział nam Arkadiusz Bochnak, prezes zarządu Centrum Odszkodowań DRB.

Dzięki takim inicjatywom jak program „Przedsiębiorstwo Fair Play” coraz więcej firm dostrzega znaczenie rzetelnego traktowania kontrahentów i współpracowników. Przekłada się to również na wzrost zainteresowania firm społeczną odpowiedzialnością biznesu, która zwiększa zaufanie konsumentów oraz rynku do przedsiębiorstwa.

Laureaci konkursuLaureaci konkursu

Mogą Cię również zainteresować