Droga do samodzielności finansowej

przez Katarzyna Skiba

Konferencja pt. „Droga do samodzielności finansowej”, która odbyła się 5-6 kwietnia 2011 roku, była pierwszym wydarzeniem promującym MLM na Uniwersytecie Gdańskim. „Network Magazyn” objął to przedsięwzięcie patronatem medialnym.

ee

Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Inwestor i Koło Naukowe Market działające przy wydziale zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze wsparciem merytorycznym Klubu TOP Liderów MLM. Reprezentantami klubu i jednocześnie prelegentami wygłaszającymi swoje wykłady byli Natalia Ryńska (FM GROUP) i Marek Grzelewski (Colway).

Konferencję rozpoczął swoim wystąpieniem Piotr Jabłoński, kierownik sekcji zachodnio-pomorskiej Klubu Top Liderów MLM, który wprowadził tłumnie zgromadzonych gości w zagadnienie i główne założenia biznesu MLM. Jednak głównym celem przybycia Jabłońskiego było oficjalne podpisanie umowy o współpracy między Kołem Naukowym Inwestor (prezentowanym przez opiekun KN Inwestor – dr Annę Wojewnik-Filipkowską) a Klubem Top Liderów MLM. Dzięki tej współpracy koło ma możliwość promować MLM dzięki organizowaniu konferencji, wykładów czy szkoleń związanych pośrednio i bezpośrednio z tematyką marketingu wielopoziomowego we współdziałaniu z najlepszymi liderami rynku MLM w Polsce.

Pierwszym etapem konferencji było wystąpienie Natalii Ryńskiej, która zapoznała gości z możliwościami systemu MLM. Zaczęła od prezentacji kwadrantu przepływu R. Kiyosakiego, który usytuował odpowiednio MLM w sferze biznesowej. Całą teorię poparła swoją praktyką i sukcesem, porównała pracę na etacie do pracy w marketingu wielopoziomowym oraz wskazała, czym MLM różni się od piramidy finansowej. Ten wykład pokazał zgromadzonym, w jaki sposób poruszać się po biznesie związanym z marketingiem sieciowym, jakie są jego możliwości oraz co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu – czyli przede wszystkim – motywacja.

Kolejny wykład wygłoszony przez Esterę Lulek (FM Group) poświęcony był cechom lidera. Prelegentka skupiła się przede wszystkim na cechach, jakie każdy lider powinien posiadać, aby odnieść sukces właśnie w systemie MLM. Wyjaśniła, czym lider różni się od menedżera, przedstawiła cechy osobowości, jakie powinien posiadać oraz wskazała konkretne narzędzia, jakimi powinien posługiwać się lider, aby efektywnie budować swój sukces.

Ostatnim przedstawicielem bloku o tematyce MLM podczas konferencji był Marek Grzelewski, który wygłosił prelekcję o tematyce „Zmiana – jedyna stała rzecz w życiu”. Posiadając zaledwie 2 slajdy oraz pełen bagaż doświadczeń z zakresu zmian w życiu, Grzelewski obrazowo wskazał, dlaczego zmiana jest tak ważna dla każdego z nas. Przedstawił sfery życia, które odpowiednio można lub nie należy zmieniać, a także, w jaki sposób powinno się efektywnie zmieniać swoje życie. Jego wykład, przykłady poparte badaniami i szerokim doświadczeniem, przekonały studentów, że zmiana jest nieunikniona i czasami to jedyna droga do osiągnięcia zamierzonych celów. Dlatego warto niekiedy zrobić krok, czasem w nieznane, aby pomóc sobie realizować własne marzenia. Albo chociaż im nie przeszkadzać się realizować.

Drugi blok tematyczny wzorowany był na zawodzie, jakim może być inwestor. Kamil Gołębiowski, inwestor z wieloletnim doświadczeniem, wprowadził studentów w ważne zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym oraz z psychologią inwestowania, która w ostatnich latach zaczęła odgrywać kluczową rolę na rynku. Wyjaśnił, dlaczego w inwestowaniu istotne jest osiągnięcie wewnętrznej harmonii oraz jak może przekładać się to na efekty alokacji swojego kapitału. Gołębiowski poprowadził następnego dnia także szkolenie z zakresu „Efektywnego inwestowania na giełdzie”, gdzie zaznaczył, na co należy zwracać uwagę przy wybierania i lokowaniu swoich pieniędzy.

Konferencja „Droga do samodzielności finansowej” była dopiero początkiem, ale jakże efektywnym, promocji MLM na Uniwersytecie Gdańskim. Współpraca Koła Naukowego Inwestor oraz Klubu Top Liderów MLM pozwoli na poszerzanie świadomości biznesowej wśród studentów, organizację szkoleń i konferencji, które będą mogły uczyć uczestników zasad obowiązujących na rynku marketingu wielopoziomowego. Głównym celem organizatorów będzie zaznajomienie studentów z perspektywami, jakie oferuje system MLM – to znaczy z niezależnością, samorealizacją, spełnianiem marzeń i sukcesem życiowym.

Mogą Cię również zainteresować