Firmy sprzyjające różnorodności i inkluzywności osiągają lepsze wyniki

przez Maciej Maciejewski
636 odsłony

Ostatnie badanie DNV pokazuje, że coraz więcej firm umieszcza różnorodność i inkluzywność (D&I) wśród priorytetów korporacyjnych. I bardzo dobrze. Dlaczego? Bo podmioty gospodarcze, które zwracają na tego typu zagadnienia szczególną uwagę, odnoszą w biznesie lepsze wyniki. A przecież każdy po to inicjuje działalność gospodarczą. Każdą.

źródło: Pixabay

Aż 79% przedsiębiorców stwierdza, że kwestie D&I są uwzględniane w ogólnej strategii biznesowej. 60% przyznaje, że firma zróżnicowana i sprzyjająca inkluzywności osiąga lepsze wyniki, a jedynie 31% uważa, że obszar ten jest istotny biznesowo. 29% widzi związek tych kwestii z wzrostem innowacyjności, 28% łączy obszar D&I z nowymi możliwościami biznesowymi, natomiast prawie 58% uznaje, że działania z zakresu D&I przyciągają i zatrzymują wartościowych ludzi do współpracy.

Ostatnie badanie DNV pokazuje, że coraz więcej firm umieszcza różnorodność i inkluzywność (D&I) wśród priorytetów korporacyjnych. Biznesmeni zgadzają się z twierdzeniem, że przedsiębiorstwo zróżnicowane i sprzyjające inkluzywności osiąga lepsze wyniki, ale niewiele z nich uważa D&I za kluczowy element biznesu. Jednak firmy, które uwzględniają D&I w swoim modelu biznesowym mają szansę na znaczącą poprawę efektów działania.

W przeprowadzonym przez DNV badaniu ViewPoint większość respondentów wskazuje, że D&I jest obszarem ważnym, stanowiącym część jej strategii biznesowej. Zagłębiając się w temat wydaje się, że tylko nieliczni wdrażają konkretne działania w sposób systemowy, a mniej niż 1 na 3 firmy ustanowiła politykę ogólnofirmową w tym zakresie. Około połowa (51,9%) uczestników badania ograniczyła się do pilotażu lub jednej inicjatywy, koncentrując się raczej na pojedyńczych akcjach niż na całościowym podejściu do tematu.

Jednocześnie rośnie świadomość biznesowego uzasadnienia dla D&I, potwierdzona ostatnio licznymi raportami i badaniami. Jak podaje McKinsey1, organizacje zróżnicowane etnicznie mają o 36% większe szanse na uzyskanie lepszych wyników niż firmy o mniejszym zróżnicowaniu, natomiast w przypadku firm zróżnicowanych pod względem płci odsetek ten wynosi 25.

– Te wyniki pokazują, że organizacje stosujące zasadę inkluzywności ośmiokrotnie częściej osiągają lepsze wyniki biznesowe, a firmy z bardziej zróżnicowanymi zespołami kierowniczymi odnotowują wyższe przychody z tytułu innowacyjnych rozwiązań – stwierdza Barbara Frencia, CEO business assurance w DNV. – Nasze badanie ujawniło, że na razie niewielu przedsiębiorców dostrzega związek między różnorodnością i inkluzywnością, a wynikami biznesowymi. Świadomość rośnie, jednak D&I nie jest podstawą ich działania. Tym samym większości firm daleko wciąż do uzyskania korzyści biznesowych.

Aż 88% badanych uważa, że firma bardziej zróżnicowana osiąga lepsze wyniki, jednak tylko 32% uznaje obszar D&I za kluczowy dla biznesu. Wydaje się, że firmy skupiają się na poprawie kultury, procesów rekrutacji i reputacji. Jedynie 29% postrzega wzrost innowacyjności jako główną korzyść wynikającą z wdrożenia systemowego podejścia. Jeszcze mniejsze grono respondentów (28%) liczy na nowe możliwości biznesowe.

Firmy powinny dążyć do korzyści biznesowych, jakie może przynieść D&I. Jednak jak wynika z badania ankietowego ViewPoint, większość z nich dopiero wkracza na tę drogę, a tylko nieliczne stosują systemowe podejście. Wśród wszystkich respondentów 41,8% włączyło zasady i cele do polityki firmy, ale tylko 36,8% sprecyzowało obowiązki i odpowiedzialność. Jeszcze mniej liczne jest grono tych, którzy mierzą wpływ podejmowanych działań (20%).

– Widać wyraźnie potrzebę zwiększenia wysiłków w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Zasadnicze znaczenie ma to, by obszar D&I stał się kluczowym elementem działania. Systemowe podejście do wdrażania, mierzenia i skalowania działań sprawia, że stają się one wymierne. Doskonałe wytyczne są dostępne w standardach D&I, takich jak ISO 30415. Sposób, w jaki należy rozwijać D&I, upewniając się, że obszar ten ma wpływ na wyniki firmy, nie różni się w zasadzie od sposobu, w jaki wprowadza się i rozwiązuje takie kwestie, jak zarządzanie jakością lub środowiskiem – mówi Barbara Frencia.

ISO 30415 – Human Resource Management – Diversity and Inclusion – jest stosunkowo nową normą, opublikowaną w maju 2021 roku. Standard ten określa strukturę ramową, którą każda organizacja może przyjąć w celu włączenia D&I do swoich procesów. W szczególności rzuca światło na cały cykl życia pracownika i na to, jak każda jego część może być analizowana przez pryzmat D&I. Dotyczy to zarówno procesów wewnętrznych, jak i partnerów zewnętrznych w całym łańcuchu dostaw. Zamiast podchodzić do różnorodności i inkluzywności z osobistej perspektywy, norma zapewnia ramy, które pozwalają uwzględnić wszystkie ważne aspekty w kontekście organizacyjnym.

Mogą Cię również zainteresować