Herbalife, Nu Skin, Coway. Trzy raporty finansowe za rok 2022

przez Maciej Maciejewski
1464 odsłony

Trzy koncerny MLM opublikowały swoje szczegółowe wyniki finansowe za rok 2022. Firma Herbalife wypracowała sprzedaż netto na poziomie 5,2 miliarda dolarów, spółka Nu Skin ogłosiła roczne przychody w kwocie 2,2 miliarda dolarów, a Coway 761 milionów dolarów.

źródło: Pixabay

Herbalife Nutrition opublikowała swoje sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2022. W raporcie ujęto 10,3% spadek całorocznej sprzedaży netto (5,2 mld USD) od 2021 roku oraz 10,4% spadek sprzedaży netto w czwartym kwartale (1,2 mld USD) z kwartału ubiegłego roku.

Dochód netto za 2022 rok wyniósł 321,3 mln USD przy skorygowanej EBITDA w wysokości 694,5 mln USD. Rozwodniony EPS za 2022 rok wyniósł 3,23 USD, co oznacza spadek z 4,13 USD w 2021 roku. Oczekuje się, że inicjatywa firmy w zakresie zarządzania wydatkami, którą nazwano Programem Transformacji, przyniesie 70 mln USD rocznych oszczędności, z czego połowa zostanie zrealizowana w 2023 roku.

– Chociaż jesteśmy optymistami co do ożywienia przychodów, aktywnie kontrolujemy wydatki, aby zarządzać marżami, maksymalizować rentowność i zabezpieczać nasz bilans – powiedział Alex Amezquita, dyrektor finansowy w Herbalife. – Spodziewamy się, że wolne przepływy pieniężne w 2023 roku zostaną w dużej mierze przeznaczone na zmniejszenie naszego ogólnego zadłużenia, ponieważ kontynuujemy prace nad naszym długoterminowym celem lewarowania wynoszącym 3,0-krotność długu brutto do skorygowanej EBITDA.

Firma zdecydowała się nie podawać prognoz na cały rok 2023, powołując się na „szybko zmieniające się nastroje makroekonomiczne i tło, a także zwiększoną zmienność na rynku”. – Przewidujemy, że energia i zaangażowanie generowane podczas naszych osobistych spotkań przełoży się na poprawę wskaźników w 2023 roku – skomentował prezes i dyrektor generalny w Herbalife, Michael O. Johnson.

Również firma Nu Skin Enterprises opublikowała swoje czwarte kwartalne i całoroczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok, odnotowując przychody w czwartym kwartale w wysokości 522,3 mln USD i zysk na akcję w wysokości 1,15 USD. Liczba klientów w tym kwartale wyniosła łącznie 1,1 miliona, co oznacza spadek o 16% w porównaniu z tym samym kwartałem 2021 roku, przy czym płatni partnerzy i liderzy sprzedaży spadli odpowiednio o 13% i 21% w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku.

Przychody za cały rok 2022 osiągnęły 2,23 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 17% w stosunku do roku 2021, przy łącznym zysku na akcję na poziomie 2,07 dolara. – Poczyniliśmy stałe postępy w realizacji naszej strategii Nu Vision 2025, pomimo utrzymujących się wyzwań makroekonomicznych, które obejmowały przede wszystkim zakłócenia związane z COVID w Chinach kontynentalnych, globalną inflację i przeciwności kursowe – powiedział Ryan Napierski, prezes i dyrektor generalny w Nu Skin.

– W 2022 roku osiągnęliśmy kilka kluczowych kamieni milowych, w tym wprowadzenie naszego pierwszego podłączonego urządzenia ageLOC LumiSpa iO, co jeszcze bardziej umocniło naszą pozycję jako wiodącej na świecie marki systemów urządzeń kosmetycznych. Ważne było wdrożenie naszych aplikacji Vera i Stela na wszystkich rynkach, które zapewniają zwiększone zaangażowanie konsumentów i podmiotów stowarzyszonych oraz stały postęp dzięki naszemu modelowi handlu społecznościowego. Chociaż zauważyliśmy, że nasze kanały sprzedaży kurczą się głównie z powodu czynników makroekonomicznych, osiągnęliśmy roczny wzrost przychodów o 4% w Stanach Zjednoczonych i 2% w Azji Południowo-Wschodniej/Pacyfiku. Rynek Japonia i Hongkong/Tajwan również rósł w stałej walucie, podczas gdy raportowane przychody spadły z powodu przeciwności kursowych – dodał Napierski.

Raport finansowy za czwarty kwartał i cały rok dla firmy Coway Co ujawnił przychody w czwartym kwartale 2022 roku w wysokości 761 mln USD, co oznacza wzrost o 3,6% rok do roku. Przychody zagraniczne w tym okresie również wzrosły o 19,6%, a głównymi motorami wzrostu były Stany Zjednoczone i Malezja.

Całkowite roczne przychody w 2022 roku osiągnęły 2,9 mld USD, co stanowi wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2021, przy rocznym zysku netto w wysokości 355,5 mln USD. – W 2022 roku odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe dzięki wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów, pomimo trudnych warunków rynkowych – powiedział Jangwon Seo, dyrektor generalny w Coway. – W tym roku planujemy wzmocnić naszą konkurencyjność i rozszerzyć obecność na globalnym rynku, jednocześnie koncentrując się na naszej nowej marce BEREX i jej inteligentnym materacu, który naszym zdaniem będzie głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu naszej sprzedaży w 2023 roku.

Mogą Cię również zainteresować