II Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. Budujemy relacje

przez Jolanta Flaga
777 odsłony

Sprzedaż bezpośrednia, a przede wszystkim jej młodsze, biznesowe dziecko o nazwie marketing sieciowy, to doskonały sposób na rozwój mikroprzedsiębiorczości, a także na łagodzenie bezrobocia.

PaneliściPaneliści

Osiągnięcie sukcesu w tej branży warunkują nie tylko wyniki sprzedażowe, ale przede wszystkim budowanie trwałych i długofalowych relacji z klientami oraz otoczeniem biznesowym firmy, a także etyka w działaniach. Oto wnioski płynące z II Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej, który odbył się 17 października 2013 w hotelu InterContinental w Warszawie. Imprezę zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, a patronat nad wydarzeniem objął Janusz Piechociński, zastępca prezesa rady ministrów, minister gospodarki.

Zgromadzeni przedstawiciele środowiska akademickiego, sektora gospodarczego, członkowie PSSB i sympatycy sprzedaży bezpośredniej rozmawiali o współczesnych wyzwaniach stojących przed mikroprzedsiębiorcami działającymi w sektorze sprzedaży bezpośredniej w kontekście zagadnień społeczno-ekonomicznych, prospołecznych i prokonsumenkich.

Jerzy PietrewiczJerzy Pietrewicz

Gości powitali Ewa Kudlińska-Pyrz, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej oraz Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, który zwrócił uwagę na to, że sprzedaż bezpośrednia nie wymaga dużego kapitału początkowego a istotna jest przedsiębiorczość i wiedza. – Polska gospodarka potrzebuje sprzedaży bezpośredniej, która jest inkubatorem przedsiębiorczości – powiedział minister Pietrewicz.

ReklamaReklama

Następnie uczestnicy konferencji usłyszeli przesłanie europosłanki Małgorzaty Handzlik, uhonorowanej na początku października br. statuetką Osobowość Roku 2013 przez Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA za współpracę z sektorem sprzedaży bezpośredniej w zakresie promowania przedsiębiorczości kobiet.

Prof. Janusz CzapińskiProf. Janusz Czapiński

Wstępem do debaty była prezentacja prof. Janusza Czapińskiego „Miękkie kapitały a szanse rozwoju ekonomicznego”. Według pokazanych przez profesora badań niezbędnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej Polaków i warunkiem innowacyjnej gospodarki jest zaufanie pokładane w innych ludziach. – Kapitał społeczny to zaufanie, tolerancja, związek pomiędzy interesem własnym a interesem wspólnoty. To właśnie zaufanie i umiejętność współpracy są podstawą powstania innowacyjnej gospodarki. Kapitał społeczny umożliwia awans grupie, im jest on wyższy tym wyższa jest pozycja ekonomiczna wspólnoty – powiedział prof. Janusz Czapiński.

Następnie Tadeusz Mosz poprowadził panel dyskusyjny „Mikroprzedsiębiorcy przed wyzwaniami współczesności” z udziałem: Andrzeja Sadowskiego, wiceprezydenta Centrum im. Adama Smitha, prof. Andrzeja Blikle, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej A. Blikle Sp. z o.o., dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki w Konfederacji Lewiatan, Witolda Kajszczaka, koordynatora projektów w departamencie rozwoju instytucji otoczenia biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Elżbiety Pełki, prezes Polish National Sales Awards.

ReklamaReklama

Uczestnicy debaty skupili się m.in. na wyróżnikach konkurencyjnych polskich mikroprzedsiębiorców na tle innych krajów europejskich, takich jak chociażby wysoki poziom wykształcenia Polaków.  Mówiąc o ekonomicznych aspektach działalności, zwrócili uwagę na bariery biurokratyczne w rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Istotnym tematem debaty była etyka w sprzedaży bezpośredniej jako czynnik konieczny do osiągnięcia sukcesu. Paneliści debatowali także o możliwościach budowania trwałych relacji z klientami, jakie stwarzają nowoczesne kanały komunikacji. W dziedzinie technologii mamy rewolucję. Każdy mikroprzedsiębiorca może mieć zaplecze technologiczne takie, jakie posiadają duże koncerny – powiedział Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.

Badania przeprowadzone przez PARP pokazują, że największym problemem mikroprzedsiębiorców są nadal zbyt wysokie koszty pracy, skomplikowany i niestabilny system podatku VAT oraz bariery biurokratyczne. – Instytucje otoczenia biznesu wychodzą naprzeciw potrzebom mikroprzedsiębiorców oferując im konsultacje, szkolenia a także wskazują możliwości rozwoju i dofinansowania działalności – powiedział Witold Kajszczak, koordynator projektów w departamencie rozwoju instytucji otoczenia biznesu PARP.

W trakcie konferencji zbierano także podpisy pod projektem ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej. Konferencję zakończyły dwa warsztaty tematyczne adresowane do liderów sprzedaży z firm członkowskich PSSB.

Komentarz redakcji „Network Magazynu”

Bardzo się cieszymy z pomysłu, który zainicjowało PSSB. Brawa się należą! Lecz musimy zwrócić uwagę na pewną sprawę. Tuż przed II Polskim Dniem Sprzedaży Bezpośredniej specjalny materiał opublikował na swoim portalu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zawsze prężny, zwarty i gotowy, stoi przede wszystkim na straży praw, jakie mają w naszym kraju konsumenci, ale także w sposób nader profesjonalny zajmuje się kontrowersyjnymi sprawami piramid finansowych, które jak wiemy, działają na szkodę nie tylko przysłowiowego Kowalskiego, ale przede wszystkim całej branży DS/MLM i dziesiątkom polskich, etycznych, rzetelnych firm, które pozwalają godnie egzystować tysiącom polskich rodzin.   

„Dokument tożsamości, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz formularz odstąpienia od umowy – takie dokumenty przed zawarciem umowy każdy akwizytor czy sprzedający na pokazie musi przedstawić klientowi. Przed Dniem Sprzedaży Bezpośredniej, UOKiK przypomina o prawach kupujących poza lokalem przedsiębiorcy.” – czytamy w publikacji urzędu w nadziei, że niebawem w network marketingu sprzedawca nie będzie musiał mieć wytatuowanego numeru NIP na ramieniu a swojej tożsamości przed każdą transakcją nie będzie trzeba potwierdzać wynikiem badania DNA. Bo przecież w polskiej przedsiębiorczości jest jak w muzyce – „śpiewać każdy może”. Nie należy więc każdemu Polakowi biorącemu własny los we własne ręce utrudniać działań. Brawa się należą tym, którzy takie rzeczy wymyślają. Całość materiału na stronie urzędu w tym miejscu: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10651

Mogą Cię również zainteresować