Kara dla firmy Eco-Vital z Poznania

przez Katarzyna Wagner
777 odsłony

Odstąpienie od umowy – 500 zł, zwrot produktów tylko osobiście, nieinformowanie o możliwości rezygnacji z zawartej umowy – to niedozwolone działania Eco-Vital, które utrudniały konsumentom egzekwowanie ich praw. Kara nałożona na spółkę wyniosła prawie 200 tys. zł.

Poznańska spółka Eco-Vital sprzedaje w systemie sprzedaży bezpośredniej m.in. naczynia, kołdry, przyrządy do masażu, a wszystko odbywa się poza lokalem przedsiębiorstwa czyli na specjalnych pokazach grupowych. Kupując w ten sposób, konsumenci zyskują więcej praw – mogą bezkosztowo zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni. Na sprzedającym ciążą też szczególne obowiązki – powinien poinformować klientów o tej możliwości i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do UOKiK zaczęły trafiać liczne skargi od klientów spółki oraz rzeczników konsumentów dotyczące utrudniania prawa odstąpienia od umowy przez Eco-Vital.

Postępowanie przeciwko przedsiębiorcy zostało wszczęte w maju 2013 roku. Wątpliwości urzędu wzbudziło osiem praktyk, które naruszały prawa konsumentów.

ReklamaReklama

Przedsiębiorca zastrzegał karę w wysokości 500 zł za rezygnację z zakupów oraz wymagał ich osobistego zwrotu do siedziby firmy. Zgodnie z przepisami, za odstąpienie od umowy nie można pobierać żadnych opłat. Konsument ponosi jedynie koszt dostarczenia towaru przedsiębiorcy – może to zrobić w dowolnej formie (pocztą, kurierem, osobiście). Nieuczciwe warunki narzucone przez Eco-Vital mogły zniechęcić konsumentów do korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Ponadto postępowanie UOKiK wykazało, że przedsiębiorca nie wywiązywał się z obowiązków informacyjnych. Wbrew prawu nie informował klientów o terminie, w którym mogą odstąpić od umowy zawartej na pokazie oraz nie wręczał wzoru oświadczenia ułatwiającego rezygnację z zakupów.

ReklamaReklama

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Eco-Vital została nałożona kara blisko 200 tys. zł (196 460 zł). Przedsiębiorca zaprzestał stosowania kwestionowanych działań. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ spółka odwołała się do sądu.

Więcej informacji o tym, jak odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa znajduje się w poradniku UOKiK. Pomoc dla konsumentów: rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Bezpłatna infolinia: 800 007 707.

Mogą Cię również zainteresować