Kogo prześwietli fiskus?

przez Maciej Maciejewski

Wszystkie dokumenty uprawniające nas do skorzystania z ulg oraz kopię PIT za ubiegły rok musimy przechować aż do końca 2016 roku. Podczas trwania tego okresu fiskus ma prawo nas skontrolować. Kontroli przede wszystkim mogą się spodziewać osoby czekające na zwrot podatku.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Zanim PIT znajdzie się w archiwum fiskusa przebywa bardzo długą drogę. Urzędy najpierw sprawdzają roczne zeznania podatkowe pod względem formalnym. Kolejno PIT-y sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowym. Jeśli urząd skarbowy stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy, może sam skorygować zeznanie, pod warunkiem jednak, że w wyniku tej korekty kwota nadpłaty lub zwrotu podatku nie zmieni się więcej niż o tysiąc złotych. W przeciwnym razie zwróci się o poprawienie zeznania bezpośrednio do nas. Może także zażądać złożenia odpowiednich wyjaśnień w kwestiach, które budzą jego wątpliwości. Jeśli urząd sam poprawi zeznanie musi nam przesłać kopię korekty. Jeśli się z nim nie zgadzamy, mamy 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu.

Najbardziej podatne na kontrolę urzędników są te zeznania podatkowe, w których wykazana została nadpłata podatku. Urzędy skarbowe sprawdzą czy rzeczywiście mieliśmy do niej prawo i czy wyliczyliśmy ją prawidłowo. Jeśli korzystaliśmy z ulg podatkowych, fiskus może zażądać od nas dowodów potwierdzających prawo do tychże ulg. Rachunki i dokumenty uprawniające nas do skorzystania z ulg oraz kopię PIT należy przechowywać aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym złożyliśmy zeznanie. Tym samym dokumentacja związana ze składanym w 2011 roku zeznaniem PIT powinna przeleżeć w firmowym czy domowym archiwum aż do końca 2016 roku. I przez cały ten czas musimy się liczyć z kontrolą fiskusa.

Mogą Cię również zainteresować