Konkurs dla studentów na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat DS/MLM

przez Jolanta Flaga
613 odsłony

Chcąc zainteresować młode środowisko akademickie tematyką sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej organizuje – od 2005 roku – coroczny konkurs dla studentów ostatnich lat na najlepszą pracę dyplomową z zakresu sprzedaży bezpośredniej.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Prace konkursowe mogą dotyczyć zarówno sektora sprzedaży bezpośredniej, jak również grup lub poszczególnych firm, sprzedawców, perspektyw i rozwoju, skutków społeczno-ekonomicznych, jej znaczenia na rynku pracy, budowania relacji biznesowych, innych tematów bezpośrednio lub pośrednio związanych z branżą. Jury konkursu może przyznać dwie nagrody pieniężne w wysokości 7000 i 4000 PLN. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują także upominki rzeczowe od firm zrzeszonych w stowarzyszeniu.

ReklamaReklama

Prace spełniające warunki regulaminu należy przesyłać do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do dnia 30 czerwca każdego roku. Wyniki konkursu ogłaszane są do dnia 30 września tego samego roku, a nagrody wręczone podczas Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej, organizowanego corocznie w październiku.

ReklamaReklama

Sektor DS/MLM w Polsce daje zajęcie ponad 890 tys. ludzi. Większość osób traktuje to zajęcie jako dorywcze, ale dla około 40% stanowi ono główne, a często jedyne źródło dochodów. Wielu spośród sprzedawców to polscy mikroprzedsiębiorcy współpracujący z firmami sprzedaży bezpośredniej. W 2012 roku przedsiębiorstwa zrzeszone w PSSB odnotowały obroty o wartości 2 mld. 690 mln. PLN. Sprzedaż bezpośrednia jest więc znaczącym sektorem polskiej gospodarki.

Zapraszamy do podjęcia tematu sprzedaży bezpośredniej w pracach dyplomowych oraz do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pssb.pl.

Mogą Cię również zainteresować