NLP w biznesie – Techniki skutecznego przekonywania

przez Sue Knight
804 odsłony

NLP w biznesieTechniki skutecznego przekonywaniaSue Knight Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to sposób na wykorzystanie własnych, nieuświadomionych zasobów do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Wymaga to jednak wiedzy o mechanizmach działania NLP, wewnętrznej świadomości o własnych zaletach i wadach oraz umiejętności posługiwania się technikami  samodoskonalenia.

Fragment książki Sue Knight`a mogliśmy zamieścić dzięki wydawnictwu One Press z  Gliwic. Więcej informacji pod adresem: www.onepress.pl

NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne, to metoda modyfikacji wzorców zachowań, dzięki której można doskonalić postawę życiową, a w konsekwencji osiągać wyznaczone cele. Posługiwanie się NLP oznacza konieczność zgromadzenia wiedzy na temat przyczyn, dla których kształtują się ludzkie wzorce myślenia i postępowania, a następnie opracowania własnych metod wykorzystania tej wiedzy w codziennych relacjach z innymi ludźmi. Takie działanie wymaga jednak najpierw poddania analizie własnej psychiki, a w tym wyuczonych postaw i metod wyciągania wniosków z własnych doświadczeń. Podczas porozumiewania się z innymi, człowiek wykorzystuje umysł, ciało i zmysły. Inaczej mówiąc, każdy, kto wysyła i odbiera komunikat, posługuje się wybranymi słowami, gestami, wyrazem twarzy i tonem głosu. To, które z nich wybierze, zależy od jego wzorca myślenia.

Wzorce myślenia (inaczej sposoby myślenia) można podzielić na: wizualne – myślenie obrazami – człowiek, który posługuje się wizualnym wzorcem myślenia, przedstawia sobie wspomnienia i skojarzenia za pomocą obrazów mentalnych, które następnie ubiera w słowa; audytywneoznaczają myślenie dźwiękami – człowiek, który posługuje się audytywnym wzorcem myślenia, przedstawia sobie wspomnienia i skojarzenia za pomocą odgłosów oraz kinestetyczne – oznaczają myślenie odczuciami – człowiek, który posługuje się kinestetycznym wzorcem myślenia, przedstawia sobie wspomnienia i skojarzenia za pomocą wewnętrznych emocji lub fizycznego dotyku.

Kiedy odnosimy się do świata w sensie ogólnym, fundamentalne znaczenie ma przemawianie do wszystkich zmysłów. W ten sposób "chwytamy" wszystkie preferencje naszych czytelników, słuchaczy, widzów i potencjalnych klientów.

Człowiek, który potrafi zdefiniować kluczowe dla siebie wyróżniki, tym samym może określić preferowany wzorzec myślenia. To z kolei może mu pomóc w modyfikacji własnych sposobów reakcji na sytuacje z przeszłości, każdy ma bowiem charakterystyczne sposoby na przechowywanie wspomnień w pamięci. Przywołanie wspomnienia skutkuje psychiczną i fizyczną reakcją, która powoduje określony nastrój lęk, radość, zagubienie czy niesmak. Wiedza o własnym wzorcu myślenia może posłużyć do zmiany sposobu przechowywania wspomnień, czyli w konsekwencji – wywoływania pożądanego stanu emocjonalnego.

Umiejętność kierowania własnym stanem emocjonalnym może wpłynąć pozytywnie na kontakty z innymi i ułatwić rozwiązanie problemów. Jedną z podstawowych technik wykorzystywania wyróżników w myśleniu jest tak zwany świst. Polega on na zastąpieniu emocjonalnego stanu problemowego stanem spokoju i zadowolenia. Za pomocą techniki świst, można walczyć z tymi nawykami w zachowaniu, które sam zainteresowany postrzega jako niepożądane.

Wzorce myślowe wiążą się ze sposobem postrzegania świata, czyli tak zwanym filtrowaniem zdarzeń. Filtrowanie oznacza indywidualne predyspozycje do zauważania wybranych cech, elementów, atrybutów sytuacji czy wydarzenia. Świadomość istnienia różnych filtrów może pomóc w dostosowaniu własnego zachowania do oczekiwań innych osób, a w przypadku menedżera do oczekiwań klientów. Umiejętność elastyczności podczas stosowania filtrów zwiększa szanse porozumienia z innymi ludźmi, wpływa na jakość kontaktów i procentuje zaufaniem ze strony innych osób.

Orientacja na cel lub na problem to przywoływanie "pozytywnych" emocji.

Wiąże się ona ze zwiększaniem wewnętrznej motywacji dzięki myśleniu o korzyściach dla siebie i innych, które spowoduje rozwiązanie problemu. Natomiast przywoływanie obrazów lub odczuć związanych z koniecznością poniesienia wyrzeczeń na rzecz rozwiązania problemu to orientacja na problem ("od czegoś"). Oznacza ona koncentrację na przewidywanych sytuacjach nieprzyjemnych. Orientacja na cel zwiększa szanse na rozwiązanie problemu; orientacja na problem daje sygnał o tym, że cel nie został zdefiniowany zgodnie z wewnętrznym przekonaniem.

Mogą Cię również zainteresować