Posiedzenie Seldii w Warszawie

przez Agnieszka Wawrynek

Bieżąca sytuacja sektora sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego na rynku europejskim oraz dotychczasowe i planowane działania komunikacyjne i w dziedzinie public relations na forum Unii Europejskiej to główne tematy wyjazdowego posiedzenia władz Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej Seldia, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 marca 2013 roku.

Odnotowując kolejne pozytywne sygnały o obrotach firm sprzedaży bezpośredniej w różnych krajach europejskich, zarząd Seldii podkreślił istotne znaczenie sektora dla zwalczania bezrobocia na rynkach pracy w sytuacji obecnego kryzysu i spowolnienia gospodarczego. Chodzi zwłaszcza o zajęcie dla kobiet, które stanowią 80% z rzeszy ponad 11 milionów sprzedawców bezpośrednich w Europie (w Polsce odpowiednio 90% wśród 870 tys. sprzedawców).

Właśnie przedsiębiorczości kobiet poświęcona była ostatnia (19-21 lutego br.) niezwykle udana impreza zorganizowana przez Seldię w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Specjalnej wystawie obrazującej rolę pań w branży sprzedaży bezpośredniej i poza nią, towarzyszył szereg spotkań i debat z udziałem licznej grupy europarlamentarzystów, wysokich rangą przedstawicieli Komisji Europejskiej, reprezentantek organizacji kobiecych, stowarzyszeń handlowych i biznesowych. Gospodyniami całości były dwie polskie europosłanki: Małgorzata Handzlik i Lidia Geringer de Oedenberg.

Sporo uwagi poświęcono w Warszawie przyszłemu rozwojowi sektora. Przewodniczący zarządu Seldii i CEO firmy Oriflame Magnus Brännström zwrócił uwagę na to, że coraz więcej przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego wdraża nowe technologie z dziedziny e-handlu:

– Co ciekawe, wbrew wielu przepowiedniom internet czy portale społecznościowe wcale nie mają negatywnego wpływu na sprzedaż bezpośrednią. Jak pokazały ostatnie badania z rynku amerykańskiego, najbardziej zaawansowanego technologicznie, sprzedaż internetowa odbiera klientów tradycyjnemu kanałowi detalicznemu a nie sprzedaży bezpośredniej – powiedział.

reklamareklama

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali ponadto o kształcie kolejnej konferencji Okrągłego Stołu poświęconej przyszłości sektora, która zaplanowana jest na 2 października br. w Brukseli. Warto przypomnieć, że pierwsza taka konferencja, organizowana wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej, odbyła się w Warszawie we wrześniu 2011 roku.

Zarząd Seldii zajął się także sprawami etycznymi, modyfikując Europejski Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej tak, by miał on pełne zastosowanie także w stosunkach B2B, czyli między przedsiębiorstwami sprzedaży bezpośredniej, a nie tylko w odniesieniu do konsumentów indywidualnych czy dystrybutorów.

Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Seldia powstało w 1968 roku, obecnie należy do niego 27 krajowych stowarzyszeń sprzedaży bezpośredniej, w tym 22 z krajów Unii Europejskiej oraz wiele przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego.  Siedzibą SELDII jest Bruksela. Stowarzyszenie promuje sprzedaż bezpośrednią poprzez reprezentowanie interesów branży oraz popularyzację standardów etycznych sprzedaży bezpośredniej. SELDIA reprezentuje interesy krajowych stowarzyszeń sprzedaży bezpośredniej i ich członków wobec instytucji europejskich przez uczestniczenie w organizowanych przez nie spotkaniach i wydarzeniach. Ponadto buduje świadomość na temat sprzedaży bezpośredniej dzięki akademickim programom edukacyjnym, inicjatywom specjalnym i ogólnym działaniom z zakresu public relations. SELDIA upowszechnia najwyższe standardy etyczne w zakresie sprzedaży bezpośredniej, wymagając od krajowych stowarzyszeń i ich członków przyjęcia Europejskiego Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej i nadzorując przestrzeganie jego postanowień.

Mogą Cię również zainteresować