Raport 2020 – rynek zbiórek crowdfundingowych w polskim internecie

przez Maciej Maciejewski
1080 odsłony

Zebrane dane na ten temat są bardzo ciekawe. 3/4 zrzutek w sieci finansują kobiety, wpłacając średnio po blisko 70 zł. Najwięcej wpłat realizowanych jest na początku tygodnia i w niedziele. Z kolei najbardziej wartościowe przelewy wpływają we wtorki, z pikiem w godzinach 20:00-22:00. Jak pandemia oddziałuje na ten rynek? Które czynniki zmieniają go najbardziej?

źródło: Pixabay

Portal Zrzutka.pl w oparciu o dane z 2020 roku zaprezentował najnowszy obraz rynku finansowania społecznościowego. W bieżącym roku największy wpływ na rynek crowdfundingowy mają trzy czynniki. Pierwszym jest Covid-19, który odcisnął i w dalszym ciągu odciska swoje piętno, zarówno na polskiej gospodarce, portfelach,  nastrojach rodaków, jak i na rodzimym rynku zbiórek internetowych. Jednak to drugi faktor ma dużo większy wpływ na crowdfunding w Polsce niż pandemia. Bowiem o obrazie całego rynku, w coraz większym stopniu, decydują kobiety.

 – To właśnie panie wyrokują o tym, kto i jakiego rodzaju zrzutki organizuje, ale także o tym, które zbiórki są finansowane. Parafrazując słynne powiedzenie można rzec, że w tym roku finansowanie społecznościowe jest kobietą – zauważają analitycy z portalu Zrzutka.pl. – Trzecim, ostatnim czynnikiem, który w tym roku także wpływa na crowdfunding, są zmiany wiekowe osób odwiedzających platformy. Blisko 200% wzrost wśród najmłodszych oraz ponad 150% w grupie najstarszych internautów nie tylko zaskakuje, ale decyduje o tym, jak wygląda rynek finansowania społecznościowego w naszym kraju w 2020 roku – podsumowują specjaliści.

Po ile wpłacamy? Bieżący rok został zdominowany przez przelewy o wartości do 50 zł. To już ponad 3/4 wszystkich wpłat. To także jedyna kategoria, która odnotowała pozytywną dynamikę (108,97%) wzrostu w bieżącym roku w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Druga największa (20,56%) grupa wpłat to 51-250 zł. Jednak jej udział zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o ponad 13%. Pozostałe dwa przedziały przelewów, tj. 251-500 zł oraz powyżej 500 zł, w tym roku najbardziej zmniejszyły swój udział w całej wartości tortu wpłat, odpowiednio o 37% i 43%. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy w bieżącym roku należy upatrywać Covid-19 i lockdownu, a także jego negatywnego wpływu na gospodarkę oraz finanse Polaków.

Pogorszenie nastrojów Polaków, czy też sytuacji finansowej widać także po obniżce, co prawda symbolicznej, średniej wartości przelewów. W bieżącym roku jest to kwota 69,68 zł, z ujemną dynamiką wzrostu na poziomie 0,5%. Warto wspomnieć, że od kilku lat ta średnia systematycznie rosła. W 2017 roku wynosiła 65 zł, a w 2019 urosła do 70 zł. Znaczący wzrost udziału dwóch grup wiekowych, tj. najmłodszych i najstarszych internautów, może być także czynnikiem wpływającym nie tylko na zatrzymanie, ale także na spadek wartości przelewów, w tym średniej.

Kiedy przekazujemy pieniądze? Najwięcej wpłat internauci dokonują na początku tygodnia, tj. w poniedziałek (18,52%) i wtorek (19,17%). Udział procentowy kolejnych dni spada do poziomu około 12% dla każdego z nich, aż do soboty, kiedy osiąga najniższy poziom, tj. 10,17%. Jednak w ostatni dzień tygodnia, tj. niedzielę, następuje wzrost do 15,14%. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wartości wpłat. Tu także początek tygodnia i niedziela dominują, odpowiednio zajmując miejsca na podium: wtorek 20,09%, poniedziałek 19,36% oraz niedziela 14,12%. W porównaniu do lat ubiegłych tj. 2019 i 2017, w bieżącym roku najwięcej przelewów nie jest jednak już realizowane w czwartki, tylko we wtorki. Jeżeli chodzi zaś o godziny, kiedy najczęściej internauci wpłacają pieniądze na zbiórki internetowe, to już tradycyjnie szczyt przypada w porze wieczorno-nocnej, z pikiem w okolicach 20:00-22:00 godziny.

Kto organizuje, a kto finansuje? Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać rosnącą rolę kobiet w finansowaniu społecznościowym. Z roku na rok, nie tylko zwiększa się ich udział w finansowaniu zbiórek internetowych, ale także w ich organizacji, co dotychczas było zarezerwowane dla mężczyzn. W 2020 roku po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której to odsetek  płci organizujących zrzutki jest praktycznie równy – po 1/2 mężczyzn i kobiet. Co się zaś tyczy płci, która finansuje internetowe zbiórki, to w tym roku panie już zdominowały tę kategorię, wpłacając pieniądze na blisko 2/3 zrzutek.

Ludzie w jakim wieku odwiedzają platformy? Ponad 190% wzrost udziału młodych internautów, tj. w wieku 18-24, do poziomu ponad 41%, zaskakuje. Zwłaszcza, że w okresie 2017 i 2019 udział tej grupy spadł z 30% do 22%. Drugą grupą wiekową, która odnotowała największy wzrost są seniorzy, tj. 65+. Ich udział zwiększył się aż o 156% porównując dane z 2020 do 2019 roku. Także osoby dojrzałe, w wieku 45-54 zwiększyły swój udział wśród internautów, którzy najczęściej odwiedzają platformy crowdfundingowe.

 Wszystkie dane wykorzystane do opracowania raportu zostały opracowane na podstawie analizy reprezentatywnych danych z I kwartału 2020 roku, tj. 280 045 zrealizowanych wpłat pieniężnych oraz 6 853 904 odwiedzin internautów na platformie Zrzutka.pl. Dane historyczne dotyczą okresu pierwszego kwartału 2019 oraz 2017 roku.

Mogą Cię również zainteresować