Reklama suplementów diety. Możliwa samoregulacja?

przez Katarzyna Wagner
1161 odsłony

Kodeksy dobrych praktyk zwiększają ochronę konsumentów, ograniczają działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i przyczyniają się do wzrostu zaufania. O tym co powinien zawierać kodeks dobrych praktyk branży suplementów diety dyskutowali przedstawiciele 26 instytucji i stowarzyszeń branżowych.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

O akcji związanej z reklamą suplementów diety informowaliśmy naszych Czytelników publikacją „Suplementy diety – wspólna akcja 12 instytucji”. Teraz dyskusji ciąg dalszy…

Zgodnie z danymi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, producenci suplementów diety wydali w 2015 roku 871 mln zł na promocję tych produktów. W 1997 r. przekazy handlowe m.in. produktów leczniczych, suplementów, wyrobów medycznych* stanowiły 4,6% wszystkich przekazów, w 2015 r. już prawie co czwarta reklama telewizyjna dotyczyła tego typu produktów (24,7%) – wynika z danych KRRiT. Jednak zdaniem niektórych osób i instytucji nie zawsze konsument jest rzetelnie i wyczerpująco informowany o ich właściwościach.

Już po raz drugi przedstawiciele branży suplementów diety, organizacji konsumenckich i instytucji publicznych spotkali się, aby dyskutować o reklamie tych produktów. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że aby skutecznie chronić konsumentów niezbędne są zarówno przepisy prawa jaki i samoregulacja. Przedstawiciele branży zaprezentowali wstępne założenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie reklamy, a reprezentanci instytucji publicznych i organizacji konsumenckich zgłosili swoje uwagi i sugestie.

UOKiK podkreślał, że wypracowanie kodeksu dobrych praktyk i zdefiniowanie tych, które naruszają dobre obyczaje, będzie wykorzystywane przez prezesa urzędu w egzekwowaniu reguł w stosunku do tych podmiotów, które nie będą ich stosować. Na sankcję może się również narazić przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał dobrych obyczajów zawartych w kodeksie mimo, że do niego nie przystąpił.

W opinii urzędu normy zawarte w samoregulacji nie mogą omawiać istniejących przepisów – ich rolą jest zapewnienie konsumentom większej ochrony poprzez np. doprecyzowanie praktyk naruszających dobre obyczaje czy doprecyzowanie tych obszarów, których istniejące przepisy nie regulują. Zdaniem urzędu niezbędne jest, aby propozycje zostały uzupełnione tak, żeby kodeksy dawały konsumentom wyższy poziom ochrony niż wynika z samych przepisów prawa. Równie ważne jest określenie w kodeksach sankcji dla branży za nieprzestrzeganie zasad samoregulacji, co zapewni ich skuteczność.

Spotkanie poświęcone problematyce kodeksu dobrych praktyk w branży suplementów diety odbyło się 28 kwietnia br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wzięło w nim udział 26 przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń branżowych, a także organizacji konsumenckich. Działania te są kontynuacją akcji zainicjowanej przez UOKiK w ramach sieci na rzecz ochrony konsumentów dotyczącej suplementów diety, m.in. reklam. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkania będą odbywały się raz na kwartał.  

* Zestawienie KRRiT obejmuje: produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze wzbogacone, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, środki do higieny i pielęgnacji. 

Mogą Cię również zainteresować