Ruszył konkurs „Rozwój w obiektywie”

przez Katarzyna Matuszewska-Jagiełło

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP organizuje konkurs fotograficzny o wyzwaniach rozwoju na świecie. Pula nagród to ponad 10 000 euro. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich pełnoletnich obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Oczywiście interesujących się fotografią oraz wyzwaniami rozwoju na świecie. Tematyką konkursu są wyzwania rozwojowe stojące przed krajami ubogimi i przechodzącymi transformację ustrojową. Zgłaszane do konkursu fotografie powinny prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy, jakie muszą przezwyciężać mieszkańcy krajów słabiej rozwiniętych – biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA), zgodnie z klasyfikacją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Prace konkursowe można nadsyłać jedynie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.photo2011.eu w terminie do 1 listopada 2011 r. Spośród zgłoszonych prac konkursowych międzynarodowe jury wybierze dziewięciu, a internauci czterech laureatów konkursu. Konkurs organizowany jest przez MSZ RP w ramach Europejskich Dni Rozwoju (European Development Days). Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w konkursie znajdują się na stronach: www.photo2011.eu i www.polskapomoc.gov.pl.

Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego aż 98% stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się. Wśród najsłabiej rozwiniętych państw świata znajduje się większość krajów afrykańskich oraz niektóre kraje Azji. Celem konkursu „Rozwój w obiektywie” jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców krajów Unii Europejskiej problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwić na problemy rozwoju globalnego i pomóc zrozumieć ich złożoność. Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie wystawa fotografii, składająca się z nagrodzonych prac konkursowych. Wystawa będzie prezentowana na terenie Polski w terminie od 15 do 29 grudnia 2011 r.

Mogą Cię również zainteresować