Rynek internetu w Polsce rośnie

przez Przemysław Hortecki

Według najnowszych danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z roku na rok zwiększają się przychody z usług dostępu do internetu.
W 2012 roku wartość tego segmentu rynku osiągnęła poziom 4,4 mld zł, co stanowiło wzrost o 10,7% w porównaniu do roku 2011.

Pozytywne wnioski płyną również z raportu badań sondażowych Diagnoza Społeczna 2013. Wyniki potwierdzają tendencję stałego wzrostu liczby osób korzystających z internetu. Dziś internautami jest 63,2% Polaków. Stale rosnąca popularność oraz dostępność internetu bezpośrednio przekłada się na wzrost liczby użytkowników i wartości rynku. W ciągu trzech lat przybyło ponad 2,7 mln nowych klientów. Efekt jest taki, że nasycenie usługami szerokopasmowymi w gospodarstwach domowych osiągnęło na koniec 2012 roku poziom 83,5% (wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2011).

Ciągle mało internetu stacjonarnego

W ubiegłym roku w zasięgu stacjonarnego, szerokopasmowego internetu było 69,1% polskich domów i mieszkań, podczas gdy w Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 95,1%. Sytuacja jednak szybko się zmienia. Aktualnie realizowanych jest w Polsce kilkadziesiąt dużych projektów infrastrukturalnych obejmujących większość województw. Sytuację starają się poprawić również prywatni dostawcy usług telekomunikacyjnych, wykorzystując do tego celu fundusze strukturalne. – Budowa łączy światłowodowych wymaga sporego nakładu finansowego, dlatego ważne jest sprawne wykorzystanie środków unijnych, tak aby szybciej wyeliminować miejsca, gdzie nie dociera jeszcze internet – mówi Radosław Lewandowski z MOICO.

Internet coraz szybszy

Z badań UKE podsumowujących rynek telekomunikacyjny w 2012 roku wynika, że jednym z charakterystycznych trendów w dostępie do internetu był utrzymujący się wzrost prędkości łączy szerokopasmowych. Ponad 53% z nich posiadała prędkość w przedziale od 2 do 10 Mb/s, natomiast blisko jedna trzecia 10 Mb/s lub więcej. Największe zmiany odnotowano w przypadku górnych przedziałów przepływności – liczba łączy ≥100 Mb/s wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2011, natomiast w przedziale <30 Mb/s, 100 Mb/s – blisko trzykrotnie.

Optymistyczne są również wnioski z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską – „Tabela wyników Agendy Cyfrowej” (Digital Agenda Scoreboard), z którego wynika, że w całej UE korzystanie z internetu rośnie, natomiast spada liczba wykluczonych cyfrowo.

Mogą Cię również zainteresować