Social Media: kobiety bardziej aktywne zawodowo

przez Maciej Parol
96

Mimo nieznacznej przewagi liczebnej mężczyzn – to kobiety są bardziej aktywne zawodowo w internetowych społecznościach biznesowych. Panie przeważają co prawda wśród najmłodszych użytkowników – jednak to panowie zajmują więcej stanowisk menedżerskich.

Biznesowy serwis społecznościowy GoldenLine.pl zrzeszający prawie milion użytkowników opublikował raport na temat aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w sieciach społecznościowych. Raport określa aktywność kandydatów w biznesowych serwisach społecznościowych pod kątem ilości kontaktów biznesowych, aktywności w grupach tematycznych wraz z podziałem na wiek i poziom stanowisk. Zarówno ilość kontaktów w swoim profilu, jak i aktywność w grupach tematycznych to elementy, na które zwracają uwagę rekruterzy w procesie preselekcji kandydatów. To one kształtują pełny obraz kandydata w oczach pracodawcy i mogą zaważyć na otrzymaniu atrakcyjnej oferty pracy.

Według zestawienia przeprowadzonego przez analityków serwisu – 51% użytkowników największej polskiej sieci biznesowej stanowią mężczyźni. Także panowie posiadają nieznacznie większą liczbę kontaktów zawodowych niż panie. Z analizy wynika, iż łączna liczba kontaktów zgromadzona przez użytkowników GoldenLine wynosi ponad 13,7 mln, z czego ponad 55% należy do mężczyzn.

Mimo przewagi liczebnej mężczyzn, to jednak płeć piękna przejawia większą aktywność zawodową, albowiem 52% z pośród wszystkich 18 milionów postów opublikowanych w zeszłym kwartale w grupach dyskusyjnych należało właśnie do pań. Kobiety udzielają się na forach średnio 20% częściej niż mężczyźni. Najbardziej aktywną grupą wśród użytkowniczek GoldenLine.pl pozostają panie w wieku od 30 do 34 roku życia, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy opublikowały ponad 18% ze wszystkich postów na forach. Do dominującej wśród mężczyzn pod kątem aktywności grupy w wieku od 30 do 34 roku życia, należało w ostatnim kwartale ponad 14% ogółu opublikowanych wpisów.

Co ciekawe, najliczniejszą grupę spośród wszystkich użytkowników serwisu społecznościowego stanowią kobiety w wieku od 20 do 29 roku życia – 18%. Panie także wyraźnie przeważają wśród najmłodszych na portalu, dowodem tego jest fakt, iż ich udział jest o blisko 5% większy niż odsetek mężczyzn. Panowie w tej samej grupie wiekowej stanowią zaledwie 13% ogółu. Natomiast to mężczyźni wyraźnie przeważają w pozostałych przedziałach wiekowych. Panowie od 30 do 49 roku życia reprezentują ponad 27% spośród prawie miliona użytkowników platformy GoldenLine.pl, co stanowi blisko 6% więcej niż udział kobiet w tym przedziale wiekowym.

Nasz serwis oferuje zarówno kobietom jak i mężczyznom możliwości rozwoju zawodowego – mówi Monika Samojlik, marketing manager biznesowego serwisu społecznościowego GoldenLine.pl. – Obserwujemy tendencję, iż z roku na rok coraz więcej kobiet awansuje obejmując stanowiska menedżerskie i kierownicze. Przyglądając się dokładnie profilom tych użytkowniczek zauważamy, iż jest to równocześnie powiązane z rozbudową sieci kontaktów zawodowych wewnątrz serwisu i aktywnością na grupach tematycznych.

 
Przeprowadzona wraz z początkiem maja br. analiza GoldenLine.pl uwzględnia także liczbę zarejestrowanych użytkowników pod kątem piastowanych stanowisk. Niecałe 3% mężczyzn deklaruje w swoich profilach pracę na stanowiskach kierowniczych takich jak prezes czy CEO, u kobiet ten wskaźnik wynosi 1,5%. Odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich wynosi 4,5%, natomiast u mężczyzn 6%.  Jako specjalistę oraz eksperta w swojej dziedzinie definiuję siebie z kolei 16% użytkowniczek oraz 13% użytkowników GoldenLine.pl.

Mogą Cię również zainteresować