Urzędnicy skarbowi dobrze oceniani

Ogromna ilość przedsiębiorców, bo aż 96% twierdzi, że ich kontakty z urzędem skarbowym są, co najmniej dobre. W tym 5% ocenia je jako bardzo dobre. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez „DGP” i Deloitte.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Zaskakująco pozytywnym sygnałem płynącym z przeprowadzanego badania jest ocena przedsiębiorców, dotycząca postrzegania ich własnych relacji, kontaktów z organami podatkowymi. Ponad 96% ankietowanych jest zdania, że ich kontakty są co najmniej dobre, w tym 5% ocenia je jako bardzo dobre. Jest to o tyle zaskakujące, że z kreowanego w mediach wizerunku tego rodzaju relacji można by wnioskować, że jest zupełnie odwrotnie.

Według ekspertów szczególną uwagę trzeba zwrócić na dwie podstawowe cechy jakościowe tych relacji i nie mylić ich wzajemnie. Czym innym jest ocena samej relacji, na którą niewątpliwie coraz większy wpływ ma merytoryczne przygotowanie pracowników jak i sposób ich podejścia do traktowania przedsiębiorcy już niekoniecznie jako petenta, czyli sposobu i poziomu współpracy. Ważne są również obawy przed restrykcyjnym stosowaniem przepisów podatkowych czyli obszarem technicznym samego stosowania prawa.

Jednak w tym samym momencie przedsiębiorcy wskazują na problemy, które poza ogólnym, pozytywnym postrzeganiem ich relacji z organami podatkowymi wymagają poprawy. Są to m.in.: ujednolicenie stanowisk organów podatkowych w tych samych sprawach, przemyślane wszczynanie egzekucji, ujednolicenie i uproszczenie systemu i stosowanych procedur. Podsumowując, zdaniem ekspertów jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcą a organem podatkowym, który jedynie stosuje i egzekwuje obowiązujące przepisy podatkowe.

Mogą Cię również zainteresować