Ceny internetu mobilnego

463 odsłony

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport, w którym analizuje ceny usług dostępu do internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej. Omówiono w nim oferty dostępne na stronach internetowych 5 najbardziej popularnych dostawców.

Chodzi o: PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o., Polkomtel SA, P4 Sp. z o.o. oraz Aster Sp. z o.o., a szczegółowej analizy dokonano w dniu 17 maja 2010 roku. Prezes UKE monitoruje zmiany wysokości opłat z tytułu usług świadczonych klientom przez krajowych operatorów telefonii ruchomej, w tym z tytułu usług bezprzewodowego dostępu do sieci. Biorąc pod uwagę rozwój internetu w sieciach mobilnych analiza cen oferowanych przez operatorów telefonii ruchomej ma priorytetowe znaczenie z punktu widzenia świadomości konsumentów o wspomnianym segmencie rynku.


Najnowszy raport ma na celu przedstawienie aktualnych cen usług mobilnego internetu. W analizie zaprezentowano koszty ponoszone przez klienta w przeliczeniu na jego średnie miesięczne wydatki oraz wynikającą z tego rzeczywistą cenę 1 MB usługi.

Prezes UKE zaznaczył, iż w celu wybrania optymalnej oferty mobilnego internetu, każdy konsument powinien dokonać własnej kalkulacji kosztów, opartej na indywidualnych założeniach – np. miesięcznego zużycia limitu transferu danych, preferowanego typu modemu, pożądanej technologii dostępu czy oferowanych usług dodatkowych.

Z raportu wynika, iż w trakcie ostatnich dziewięciu miesięcy w ofertach usług mobilnego internetu nastąpiły zmiany. Chociaż w wielu przypadkach operatorzy utrzymali te same co w zeszłym roku plany taryfowe, a w nich również ceny usług, powiększyła się liczba modemów USB oraz kart ExperssCard oferowanych za złotówkę. Z drugiej strony sieci ograniczają ogólną ilość oferowanych urządzeń, a w niektórych przypadkach w ogóle odchodzą od standardu PCMCIA. W dalszym ciągu konsumenci mogą wybierać tzw. „oferty na próbę” oraz taryfy z promocyjnym okresem niższego abonamentu w pierwszych miesiącach, jednakże tych drugich ofert jest na rynku mniej niż w sierpniu zeszłego roku, a okres promocyjnego abonamentu w wielu przypadkach jest krótszy.

Niektóre sieci standaryzują też wysokości opłat aktywacyjnych dla wszystkich proponowanych konsumentom ofert. Operatorzy znacząco podnieśli natomiast najwyższe limity miesięcznych transferów danych: z 14 do 36 GB w ofertach Orange Free, z 16 do 20 GB w ofertach blueconnect, z 19,5 do 37 GB w ofertach iPlus oraz z 1 do 2 GB w ofercie Aster. Z drugiej strony na rynku dostępnych jest mniej ofert o niskich limitach transferu – już tylko PTC i Aster oferują limity niższe niż 1 GB.

Urząd zauważa, iż zmianie nie ulega natomiast struktura wydatków konsumentów. W przypadku ofert abonamentowych od 64 do blisko 100% miesięcznych wydatków na korzystanie z usług zajmują koszty abonamentu poza promocją, zaś do 16% koszty opłaty aktywacyjnej. Nawet do 29% miesięcznych wydatków przeciętnego użytkownika może pochłonąć spłata zakupionego modemu lub karty, chociaż należy zaznaczyć, iż w większości dostępnych na rynku ofert urządzenia osiągalne są już od złotówki. Niestety w średnim miesięcznym koszyku kosztów użytkownik praktycznie nie odczuje otrzymanych promocji na niższy abonament, co stanowi konsekwencję wspomnianej już wyżej tendencji ograniczania liczby miesięcy z obniżoną opłatą. Jedynie w przypadku klientów biznesowych korzystający z Play Online 5GB, gdzie okres promocji trwa 4 miesiące, udział ten wynosił (aż!) 1%. Dodatkowo, oferty z promocjami nie zawsze dają niższy, całościowy 2-letni koszt korzystania z usługi, aniżeli standardowe taryfy z płaską stawką przez cały okres zobowiązania.

Z analizy wynika, iż w przypadku klientów usług przedpłaconych oferta jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana. Jeżeli operator nie oferuje urządzenia po promocyjnej cenie, klient zmuszony jest zakupić je po cenie katalogowej. W takiej sytuacji znajdują się klienci iPlus na kartę, u których aż 81% średnich miesięcznych wydatków pochłania spłata zestawu startowego zawierającego modem/kartę zakupionego poza promocją. W konsekwencji cała oferta Polkomtelu z punktu widzenia miesięcznych kosztów dla użytkownika (aż 78 PLN z VAT) jest zdecydowanie najmniej korzystna na rynku. W przypadku pozostałych sieci udziały zestawów startowych z urządzeniami, stanowią odpowiednio: 57% w Orange Free, 37% w Blueconnect oraz 25% w Play Online miesięcznego kosztu utrzymania aktywnej usługi. We wszystkich przytoczonych przypadkach pozostałym kosztem jest finansowanie doładowań.

W zakresie miesięcznych wydatków na usługi mobilnego internetu, w dalszym ciągu najkorzystniejszą w segmencie pre-paid ofertę posiada PTC – 28 PLN z VAT, na drugim wciąż plasuje się operator sieci Play – 36 PLN z VAT. Jednakże usługa Play Online jest najtańsza jeśli chodzi o efektywną cenę za jednostkę transmisji danych. P4 oferuje swoim klientom najniższy koszt wykorzystania 1 MB (0,01 PLN z VAT). Drugi w zestawieniu operator sieci Orange może pochwalić się kosztem na poziomie 0,04 PLN z VAT/MB. W przypadku iPlus i Blueconnect koszty są kilkudziesięciokrotnie wyższe. O sile ofert Play Online oraz Orange Free na kartę decydują przede wszystkim wyższe niż u konkurencji limity transferów doładowań. Sieć Play oferuje dodatkowo najtańszy zestaw startowy z modemem.

W przypadku ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych sytuacja jest już bardziej zróżnicowana. W ofertach do 5 GB oraz od 5 do 10 GB najmniej miesięcznie płacą klienci, którzy zdecydowali się na ofertę Play Online (odpowiednio 32 oraz 59 PLN z VAT). Operator sieci Play nie oferuje większych limitów, w których z kolei najkorzystniej wypada sieć Orange. W przypadku ofert z limitem od 10 do 20 GB najmniejsze miesięczne koszty na poziomie ok. 112-113 PLN z VAT oferują taryfy iPlus oraz Orange Free, zaś w ofertach powyżej 20 GB już tylko Orange Free – ponownie ok. 113 PLN z VAT. Klienci biznesowi, którzy zdecydują się na usługę z limitem do 5 GB powinni skorzystać z oferty Blueconnect (już od 27 PLN z VAT/miesiąc), z limitem od 5 do 10 GB z oferty Play Online (już od 59 PLN z VAT/miesiąc), z limitem od 10 do 20 GB z oferty iPlus (109 PLN z VAT/miesiąc), z limitem powyżej 20 GB analogicznie, jak w przypadku klienta indywidualnego z oferty Orange Free – 113 PLN z VAT.

Warto podkreślić, iż w ofertach abonamentowych nie występują tak znaczne jak w pre-paid dysproporcje między efektywnymi cenami za 1 MB usługi. W tym przypadku średnie dla rynku stawki plasują się dla wszystkich ofert w przedziale 0,01-0,02 PLN z VAT/MB. Wyjątek stanowią oferty PTC i Aster, które wskutek stosowania wspomnianych wcześniej niskich transferów posiadają efektywne stawki na kilkunastokrotnie wyższym poziomie.

UKE podaje, iż w drugiej połowie 2009 roku nadal rosła penetracja usługami mobilnego internetu, osiągając w styczniu 2010 r. poziom ok. 5,5 %. Już w grudniu ubiegłego roku ponad połowa badanych na zlecenie UKE Polaków korzystała z internetu w ciągu ostatniego miesiąca. Badania te jednak nie dotyczyły wyłącznie usług mobilnych. Wszyscy trzej najwięksi krajowi usługodawcy usług mobilnych znaleźli się w pierwszej piątce najlepiej rozpoznawalnych marek.

W trakcie analizy zaobserwowano poprawę jakości obsługi infolinii sieci. Otrzymano zdecydowanie mniej aniżeli w sierpniu ubiegłego roku informacji niespójnych lub nieprawdziwych. Konsultanci wykazywali się zdecydowanie większą cierpliwością podczas często przekraczających 30 min. rozmów. W dalszym ciągu jednak zdarzają się rozbieżności między informacjami dostępnymi na stronach internetowych oraz w ramach informacji telefonicznej. Co więcej, nadal informacje dostępne na głównych stronach serwisów nie pokrywają się z zamieszczonymi w cennikach i regulaminach, a skomplikowane zapisy w tych ostatnich przysparzały problemów samym konsultantom. Stąd też prezes UKE zamierza prowadzić dalszy monitoring w tym zakresie, przy okazji kolejnych analiz cen usług mobilnego internetu oraz innych usług w sieciach ruchomych.

Mogą Cię również zainteresować