Czy polskim firmom z sektora MSP może pomóc Europa?

przez Anna Polak
101

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich mikroprzedsiębiorstw, stanowi w Polsce główną siłę napędową gospodarki. Najnowszy raport Ministerstwa Gospodarki mówi o spodziewanych perspektywach rozwojowych dla tego obszaru.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Z drugiej strony Europejski Fundusz Leasingowy podaje wartość inwestycji sfinansowanych za pośrednictwem Leasingu Europejskiego. Czy współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi może być ratunkiem dla MSP? Najnowsze badania opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki* mówią o tym, że w drugim półroczu 2011 roku obniżył się wskaźnik rozwoju sektora MSP**. Co drugi ankietowany za przyczynę spowolnienia zauważalnego w rozwoju małych i średnich firm uważa zmianę sytuacji gospodarczej w kraju, natomiast co czwarty z nich wskazuje na zmianę perspektyw w sprzedaży. Jedynie co dziesiąty respondent uznaje omawiany zastój  za skutek zmiany kosztów siły roboczej.  

Niemal co drugi ankietowany przewiduje pogorszenie warunków prowadzenia działalności w pierwszej połowie 2012 roku – oczekiwania są najgorsze od 2008 roku. Jedynie co dziesiąty respondent optymistycznie podchodził do rozwoju swojej firmy na rynku. Z danych tych wynika także, że poprzedni rok 63% firm zakończyło zyskiem (w grupie MSP było to ponad 70%). W przypadku 21% badanych firm przychody były mniej więcej równe kosztom – taka sytuacja była najczęściej spotykana w przypadku firm najmniejszych.

Zdaniem Radosława Woźniaka, wiceprezesa zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego „badania zaprezentowane przez Ministerstwo Gospodarki są niepokojące i zdają się mówić o tym, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie zainteresowali się alternatywnymi sposobami na pozyskanie zewnętrznego finansowania firm – takimi jak np. Leasing Europejski, atrakcyjny dzięki wsparciu środków europejskich. Jednak sytuacja ta nie dotyczy w równym stopniu wszystkich regionów”.

Dane pochodzące z analizy wykorzystania Leasingu Europejskiego przez polskich przedsiębiorców wskazują, w których regionach przedsiębiorcy byli najaktywniejsi. Właściciele mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm podpisali łącznie w 2010 i 2011 roku ponad 27 tys. umów w ramach Leasingu Europejskiego, udzielanego przez Europejski Fundusz Leasingowy we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Głównymi sektorami zainteresowanymi tego typu finansowaniem były w przypadku finansowania z EBI: usługi (58% wszystkich umów), handel (27%) oraz produkcja (15%), natomiast finansowania z CEB: usługi (60% wszystkich umów), handel (26%) oraz produkcja (14%). Przy czym w przypadku finansowania z EBI przeważała liczba umów zawieranych z firmami z sektora SME (57%) nad tymi z sektora SOHO (43%), natomiast w przypadku finansowania przy wykorzystaniu środków z CEB proporcja była odwrotna i wyniosła 55% (umów z SOHO) do 45% (umów z firmami typu SME). Leasing Europejski był w tym okresie wykorzystywany do finansowania przede wszystkim: pojazdów typu truck, floty samochodowej, maszyn i urządzeń oraz sprzętu budowlanego. Wartość  sfinansowanych inwestycji szacuje się na niemal 550 mln euro.

W ujęciu regionalnym, największy udział w finansowaniu inwestycji poprzez Leasing Europejski wykazały województwa: mazowieckie (3612 umów w skali wszystkich umów zawartych w 2010 i 2011r.), śląskie (3525 umów), wielkopolskie (3315 umów) oraz dolnośląskie (3189 umów). Z powyższymi zestawieniami korespondują dane zebrane przez PARP opublikowane w lipcu i sierpniu 2011 roku, z których wynika najaktywniejszy udział przedsiębiorców z wymienionych wyżej województw w pozyskiwaniu środków na rozwój z programów unijnych (Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki)***.

Kolejne transze pożyczek Leasingu Europejskiego będą dostępne w drugiej połowie 2012 roku. Ubiegać się o nie będą mogli wszyscy przedsiębiorcy potrzebujący wsparcia przy modernizacji i rozwoju parku samochodowego, maszynowego, a także finansowania inwestycji w przeznaczeniu na urządzenia oraz nowe technologie. Oprócz atrakcyjnych warunków finansowych oraz uproszczonych procedur przedsiębiorcy będą mieli zapewnione wsparcie przy wypełnieniu wniosku oraz doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

*Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców. Badanie Ministerstwa Gospodarki przeprowadzone w styczniu 2012 r., dotyczące kondycji sektora MŚP. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety na grupie 600 przedsiębiorców. Przeważającą część ankietowanych stanowili właściciele mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Pytania zawarte w ankietach dotyczyły m.in. barier, najważniejszych utrudnień, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy, jak również opinii na temat obecnego stanu koniunktury i trendów rozwojowych małych i średnich firm.

**Wskaźnik ten był liczony jako iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na „tak” oraz na „nie” oraz sumy tych dwóch odpowiedzi przy jednoczesnym uwzględnieniu respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat i odpowiadali „trudno powiedzieć”.

*** Dane za raportem „MŚP pod lupą”; badanie TNS Pentor dla EFL przeprowadzone w dniach 9-23.08.2011 na próbie 600 małych i  średnich przedsiębiorstw dobranych metodą losowo-kwotową. Pełna treść raportu została udostępniona pod adresem www.epmpf.eu.

Mogą Cię również zainteresować