Kłopoty z wydajnością? Poznaj korzyści z rozwiązań EAM

przez Michał Leśniewski
127

Kryzys skłania przedsiębiorców do jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Dlatego szybko rośnie popularność rozwiązań klasy EAM. Jakie korzyści przynosi EAM i jakie daje możliwości?

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Kryzys wzmaga na przedsiębiorcach presję na optymalizację produkcji i uzyskiwanie jak najlepszych marż. Jest to coraz trudniejsze zwłaszcza przy rosnących cenach energii i surowców oraz nasilającej się konkurencyjności. EAM (Enterprise Asset Management) to jeden z pomysłów na lepsze zarządzanie tym, co posiada organizacja – narzędzie ukierunkowane na ograniczenie kosztów oraz optymalne wykorzystanie środków i zasobów. Jakie korzyści daje przedsiębiorcom EAM?

Korzyści z posiadania systemu EAM

Dostęp do wiedzy o organizacji – system na bieżąco monitoruje posiadane zasoby we wszystkich obszarach działania firmy. Wiedza o stopniu wykorzystania zasobów pozwala szybko zidentyfikować zarówno przyczyny i miejsca, w których produktywność i wydajność są obniżone, jak również dostrzec szanse na optymalizację działalności.

Zarządzanie majątkiem organizacji z jednego miejsca – EAM to najczęściej zintegrowane narzędzie, które z jednego miejsca daje obraz całego przedsiębiorstwa. Uporządkowane informacje są często dostępne w postaci raportów i wykresów, które uwzględniają poszczególne aktywa wraz z przypisanymi do nich wydatkami. Integracja danych z rozproszonych źródeł daje ogromne możliwości analityczne – możną np. sprawdzić, jak rozkładają się wydatki firmy na naprawy serwisowe, inwestycje czy kupno zapasów w jednym z oddziałów.

Optymalizacja dostępnych zasobów – wiedza o zasobach i stopniu ich wykorzystania otwiera drogę dla optymalizacji. Dobrym przykładem może być zmiana, dokonana na podstawie historii wydatków, wytycznych dot. prac konserwacyjnych, dzięki czemu wydłuża się okres użytkowania posiadanej infrastruktury i urządzeń. Szczegółowe dane o zasobach pozwalają usprawniać nie tylko zasoby kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również te, które są wykorzystywane na mniejszą skalę lecz eksploatowane w niewłaściwy sposób. Taka wiedza pozwala poszukiwać oszczędności w miejscach i procesach, w których wcześniej nie byłoby to możliwe.

Automatyzacja przypisanych zadań – EAM może wspierać automatyzację zadań związanych z logistyką i utrzymaniem ruchu, jak może być narzędziem organizacji pracy. Niektóre systemy automatycznie generują kolejkę zadań dla pracowników. Poza tym EAM mogą także „śledzić” zapisy zawarte w umowach z kontrahentami, pilnując ważnych dla firmy zdarzeń i postanowień lub np. generując na podstawie umów zadania.

Lepsze planowanie pracy – centralizacja informacji dotyczących zapotrzebowania, zamówień, umów czy ofert pozwala na lepsze planowanie działań i rozciągnięcie tego procesu w czasie. Dużą zaletą EAM jest możliwość monitorowanie podwykonawców, także w zakresie egzekwowania kar i gwarancji. W praktyce EAM można wykorzystać do monitorowania pracy wszystkich pracowników w firmie. Wnioski z analiz wydajności pracy dają pracodawcy ogromne możliwości w zakresie motywowania i rozwoju pracowników oraz alokacji zasobów ludzkich.

Poprawa efektywności działań – lepsze planowanie działań i organizacja pracy w sposób bezpośredni poprawiają efektywność firmy. System może mieć znaczny udział w redukcji liczby awarii, w wyeliminowaniu przestojów w pracy, a także w większej wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach. Trudno też przecenić wiedzę o wąskich gardłach.

Efektywne zarządzanie personelem technicznym – EAM bardzo często ukierunkowany jest na usprawnienie procesów serwisowych. Jeden interfejs daje dostęp do wszystkich zgłoszeń, niezależnie od ich przedmiotu, co pozwala na sprawne koordynowanie działań pracowników serwisu. Ustalenie regularnych prac konserwujących i automatyczne przydzielanie ich pracownikom, pozwala na planowanie ich pracy oraz utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym.

Większa rentowność przedsiębiorstwa – taki jest cel strategiczny EAM. Poprawa efektywności pracy, optymalizacja wykorzystania aktywów, pośrednio wpływają na zwiększenie rentowności. Dzieję się tak ponieważ poprawie ulegają wszystkie wskaźniki odnoszące koszty produkcji, sprzedaży i działalności do uzyskiwanych przychodów.

Często spotykanym błędem przedsiębiorców jest pogląd, że samo posiadanie rozwiązania usprawni firmę. Trzeba pamiętać, że EAM jedynie gromadzi i dostarcza informacji, na podstawie których można podejmować lepsze decyzje. Na drodze do sukcesu decydujące znaczenie ma czynnik ludzki. To menedżerowie muszą być świadomi miejsc wymagających usprawnienia i optymalizacji i to oni muszą umieć brać odpowiedzialność za decyzje o koniecznych zmianach.

EAM (Enterprise Asset Management)

To rozwiązania, które pozwalają zarządzać aktywami firmy, dzięki czemu organizacja może przedłużyć trwałość swoich aktywów i obniżyć koszty ich utrzymania. Badania firmy analitycznej ARC Advisory Group wskazują, że wartość światowego rynku EAM przez najbliższe lata wzrośnie do 2,5 mld dolarów. Segment rozwiązań EAM ma się rozwijać w tempie 6,2% rocznie. Z badań wynika, że zarządzaniem aktywami własnymi zainteresowane są coraz to mniejsze firmy. Jako główną korzyść użytkownicy EAM wskazują posiadanie jednego narzędzia, które pozwala w sposób zintegrowany monitorować i zarządzać majątkiem i zasobami całej organizacji.

Autor tekstu jest dyrektorem ds. sektora finansowego w Pentacomp Systemy Informatyczne.

Mogą Cię również zainteresować