Koncern Herbalife wyróżniony jako jedna z firm ELITE 8

przez Maciej Maciejewski

Działająca w systemie MLM spółka Herbalife Nutrition otrzymała wyróżnienie za swoje globalne programy rozwojowe, które wspierają wzmacnianie pozycji menadżerów. Tę prestiżową w świecie biznesu nagrodę przyznaje projekt Achievers 50 Most Engaged Workplaces Awards.

źródło: Pixabay

Firma Herbalife została w ten sposób uznana za jedną z firm „Elite 8” i można o niej teraz mówić, że wyróżnia się na rynku jako jeden z najlepszych pracodawców, dla których zaangażowanie, równouprawnienie i szacunek mają kluczowe znaczenie dla doświadczenia swoich pracowników.

– Zapewnianie naszym menadżerom możliwości rozwoju zawodowego i stwarzanie warunków do bycia najlepszymi jest częścią naszej kultury i jest wpisane w zasadę, że razem możemy budować biznes lepiej. Ta nagroda jest świadectwem tego, że nasi pracownicy zobowiązują się do działań tworzących wspaniałe miejsce do pracy każdego dnia – powiedział Everton Harris, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Herbalife Nutrition.

Część wysiłków Herbalife mających na celu wzmocnienie pozycji menadżerów i pomoc pracownikom w przystosowaniu się do zmieniających się stylów pracy, obejmowała uruchomienie platform e-learningowych, narzędzia do rozwoju i coachingu oraz pilotażowego programu mentoringu na całym świecie.

– W sytuacji, gdy pracownicy rezygnują z zatrudnienia i niedobory siły roboczej nękają świat biznesu, zaangażowanie firm w poprawę doświadczenia swoich menadżerów nigdy nie było ważniejsze. Liczba zgłoszeń, jakie otrzymaliśmy do nagrody Achievers 50 Most Engaged Workplaces Awards dowiodła nie tylko, że pracodawcy rozumieją tę potrzebę, ale także pokazuje chęć stawiania ludzi na pierwszym miejscu w sytuacjach kryzysowych. Elite 8 pokazało, jak to jest być firmą zorientowaną na pracownika i chcę im pogratulować zarówno zasłużonej nagrody, jak i oddania swoim specjalistom – komentuje Jeff Cates, dyrektor generalny i prezes podmiotu organizującego konkurs.

Mogą Cię również zainteresować