Korzyści z wysokiej inteligencji emocjonalnej

Menedżerowie z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej są bardziej oddani swojej pracy. Mają z niej wyższą satysfakcję, w porównaniu do ludzi, których inteligencja emocjonalna wymaga poprawy.


Badania nad wpływem inteligencji emocjonalnej na postrzeganie swojej pracy przeprowadzono na Uniwersytecie w Hajfie. Koordynator badań, dr Galit Meisler uważa, że już niedługo nadejdzie taki czas, w którym organizacje zaczną dbać zarówno o to, by zatrudniać pracowników i dobierać współpracowników o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej, jak i rozwijać ten aspekt osobowości w oparciu o szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego.

W ramach badań, przeanalizowano ponad 800 menedżerów z różnych sektorów zawodowych – służb publicznych oraz firm prywatnych, badając związek między inteligencją emocjonalną a nastawieniem wobec pracy, zachowaniem, poczuciem sprawiedliwości, ryzykiem wypalenia zawodowego i kilkoma innymi zmiennymi. Poza faktem, iż osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej okazały się bardziej oddane swojej pracy okazało się również, że te osoby miały wyższe poczucie sprawiedliwości, wykazywały mniejsze tendencje do zmieniania pracy oraz rzadziej bywały niedbałe w trakcie wykonywania obowiązków.

Menedżerowie o wyższej inteligencji emocjonalnej lepiej też rozumieli powody, dla których zarząd firmy podejmował niekiedy niezbyt korzystne dla nich decyzje oraz byli bardziej skłonni, aby konflikty zawodowe rozwiązywać przez negocjacje i kompromis, nie zaś metodami, które mogły zostać odebrane jako agresywne. Inteligencja emocjonalna jest też silnie skorelowana z sukcesem – osoby o wysokim poziomie takich kompetencji częściej odnoszą sukces niż osoby, które z emocjami sobie nie radzą i nie potrafią ich rozpoznawać. Na szczęście, inteligencję emocjonalną można rozwijać. Zgodnie z tym, co od siedmiu lat obserwuje nasza redakcja w segmencie MLM szkolenia z tego zakresu są bardzo popularne i na dobrym poziomie. Jednak warto się zastanowić, czy wciąż nie jest to zbyt mało.

Mogą Cię również zainteresować