Które miasto zdobędzie ESK 2016?

przez Katarzyna Wagner

Jak zbadał PRESS-SERVICE Monitoring Mediów spośród kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 największą uwagę mediów skupia Toruń. Również ta kandydatura budzi najwięcej emocji – aż 10% publikacji na ten temat miało wydźwięk negatywny, a 19% pozytywny.


Druga w klasyfikacji uplasowała się Łódź, ale ze znaczącą stratą, a na trzecim miejscu są Katowice. Zupełnie inaczej wygląda zestawienie liczby publikacji w prasie ogólnopolskiej. Prowadzi Łódź, a za nią Warszawa oraz Gdańsk.

Badanie wizerunkowe miast kandydackich do ESK 2016 „Coolturalne Miasta” dotyczy okresu od początku listopada 2009 do końca sierpnia 2010. Analitycy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wzięli pod uwagę publikacje z 1000 tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Liczba publikacji nie może być jednak jedynym miernikiem wizerunku. Największy odsetek publikacji pozytywnych, aż 23% odnotowały Katowice oraz Poznań 21%. Z kolei najwięcej negatywnych otrzymał Toruń 10% i Bydgoszcz 9%. Najkorzystniejszy indeks wydźwięku wizerunkowego ma Gdańsk. Stolicę Pomorza w negatywnym świetle stawiał tylko 1% publikacji, co przy 17% pozytywnych doniesieniach winduje ją na najlepszą ze wszystkich pozycji. Na przeciwnym biegunie pozostaje Bydgoszcz.

Dziennikarze najbardziej obojętnie podchodzili do kandydatury Wrocławia i Białegostoku. Oba miasta zanotowały najwyższy odsetek publikacji neutralnych.
Niemal przez cały okres badania to Toruń notował największą miesięczną liczbę publikacji. W sierpniu – miesiącu znacznie większej aktywności mediów w tym temacie – wyprzedziły go Katowice.

Wyniki raportu „Coolturalne Miasta” zaprezentowano 22 września br. podczas pierwszego dnia PR FORUM 2010 w Katowicach, który poświęcony był zagadnieniom zarządzania wizerunkiem miast i regionów. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów jest partnerem merytorycznym konferencji.

Mogą Cię również zainteresować