Mary Kay podkreśla wysiłki na rzecz światowego rozwoju przedsiębiorczości kobiet

przez Maciej Maciejewski
614 odsłony

Kosmetyczny network marketing Mary Kay Inc. świętuje Dzień Przedsiębiorczości Kobiet, potwierdzając tym samym swoje globalne zaangażowanie na rzecz przedsiębiorczości wśród płci pięknej. Spółka od wielu lat potwierdza to przede wszystkim poprzez liczne, zewnętrzne działania i wartościowe partnerstwa ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości wśród pań.

źródło: Pixabay

Mary Kay działa w 35 krajach świata od prawie 60 lat wzmacniając pozycję kobiet i wspierając ich przedsiębiorcze aspiracje. Firma współpracuje z wieloma specjalistami i instytucjami, aby pomagać w usuwaniu barier dla wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i przyspieszać ich włączenie do całego, przedsiębiorczego ekosystemu.

Jakie są zatem w dzisiejszej dobie potencjał wartości i wyzwania dla przedsiębiorczych kobiet? Rozszerzanie włączenia ekonomicznego pań podnosi na duchu rodziny, wzmacnia społeczności i zwiększa odporność społeczeństw. Przedsiębiorstwa należące do kobiet często reagują na kryzysy poprzez innowacje, które pozwalają stawić czoła najpilniejszym, globalnym wyzwaniom, w tym zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej.

Pomimo dowodów na efekt mnożnikowy przedsiębiorczości kobiet, panie w biznesie nadal napotykają na całym świecie na przeszkody wynikające z nierównego dostępu do kapitału, edukacji zawodowej, włączenia w globalny łańcuch wartości oraz dostępu do rynków dla ich produktów i usług. Te bariery nakładają się na nierówne prawa.

Wykluczenie kobiet z ekosystemu przedsiębiorczości oznacza, że firmy i inwestorzy tracą ogromne możliwości inwestycyjne i rozwojowe. Zgodnie ze swoją misją wzbogacania życia kobiet, poruszająca się w systemie MLM spółka Mary Kay i jej partnerzy koncentrują się na rozwijaniu przedsiębiorczości wśród kobiet i wspieraniu uznanych lub aspirujących pań przedsiębiorców niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

– Zainspirowani naszą misją, jako firmy zajmującej się rozwojem przedsiębiorczości, założonej przez kobietę dla kobiet wierzymy, że musimy inwestować w panie i umożliwiać im czerpanie pełnych korzyści z ich udziału w życiu gospodarczym nie tylko w kwestiach ekonomicznych, ale wielu innych i dla całych społeczeństw. Zmieniamy krajobraz kobiet przedsiębiorców pokonując bariery, które napotykają, poprzez konkretne działania mające na celu zakłócenie status quo – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjny w Mary Kay.

Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to międzynarodowe święto obserwacji i dyskusji na temat pracy kobiet przedsiębiorców. Obchodzony w 2014 roku pierwszy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet (WED) odbył się w Nowym Jorku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, podobnie jak inne wydarzenia w innych krajach na całym świecie. W rzeczywistości 144 różne kraje uznały to święto. Dzień został założony i ustanowiony przez Wendy Diamond, która jest przedsiębiorcą i wolontariuszką. Oprócz wielu uroczystych wydarzeń z okazji Dnia Przedsiębiorczości Kobiet przyznawane są nagrody Pioneer, które mają na celu wyróżnienie wybitnych kobiet, wykazujących się przywództwem w wielu różnych rodzajach przedsięwzięć biznesowych. Ponadto WED prowadzi również program ambasadorów i stypendiów, który promuje i zapewnia szeroki możliwości kobietom na całym świecie.

Mogą Cię również zainteresować