Odnawialne źródła energii i fotowoltaika w systemie MLM szansą na rozwój energii zeroemisyjnej. Bardzo ważny news o zmianach w prawie energetycznym

przez Maciej Maciejewski

Na terenie Polski w dziedzinie szerokorozumianych odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w zakresie fotowoltaiki, działają obecnie trzy prężne firmy MLM. Rynek, a przede wszystkim zrozumienie tematu i zapotrzebowanie na tego typu produkty oraz usługi tak rośnie wśród społeczeństwa, że ich dynamiczny rozwój jest nieunikniony. Zatem dziś publikujemy najnowsze, bardzo ważne wieści z tego zakresu…

źródło: Pixabay

W tym temacie musimy mieć rękę cały czas na pulsie. Ostatnio o zjawisku OZE pisaliśmy w artykule „Biznes ze słońca czyli rozwój fotowoltaiki w systemie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego”. Dziś publikujemy najnowsze wieści… W jakim kierunku będzie się rozwijał polski system MLM pod kątem OZE? Sprawdźmy.

14 maja br. senat poparł nowelizację prawa energetycznego w Polsce. Przewiduje ona m.in. wymianę liczników na inteligentne, rozwijanie magazynów energii oraz stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii. Wprowadzone zmiany to potrzebny i znaczący krok w kierunku energii zeroemisyjnej. Aż 83% mocy w Polsce nadal jest produkowane z paliw kopalnych – to największy odsetek w całej UE. Ups.

Czy inteligentne liczniki pomogą rozwijać OZE w XXI wieku? Nowelizacja pomoże w przechodzeniu na energię zeroemisyjną, bazującą na fotowoltaice i turbinach wiatrowych. Odnawialne źródła energii są niestabilne – nie zawsze wieje wiatr czy świeci słońce. Ich rozwijanie wymaga zatem inteligentnego zarządzania przepływem energii w sieci. W tym kierunku idą też procedowane zmiany. Zakładają one, że do 2028 roku co najmniej 80% odbiorców ma zostać wyposażonych w liczniki do zdalnego odczytu energii. Dane z urządzeń pozwolą stworzyć centralny system informacji rynku energii. Dzięki temu znane będzie aktualne zapotrzebowanie na moc, dokładne zużycie i prognozy – są to informacje kluczowe dla efektywnego korzystania z zielonej energii. Uznanie tego aspektu za niezwykle wartościowy jest jak najbardziej na miejscu.

Czy magazyny energii uniezależnią od dużych elektrowni? Zmiany w prawie energetycznym zwalniają z obowiązku uzyskania koncesji na mniejsze magazyny energii (do 10 MW) i obowiązku taryfowego. Znoszą także podwójne opłaty dystrybucyjne i przesyłowe: za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci. Dla urządzeń o mocy poniżej 50 kW nie będzie też żadnych obowiązków rejestracji. Podniesie to konkurencyjność cen energii i będzie zachęcało potencjalnych inwestorów, więc przełoży się na rozwój całej branży magazynowania mocy. Włączanie do systemu magazynów energii pomoże Polsce w przechodzeniu na energię zeroemisyjną. Pozwolą one ustabilizować OZE i uniezależnić się od dużych elektrowni konwencjonalnych.

źródło: Pixabay

Czy energię odzyskamy z tramwajów i pociągów? Nowe regulacje zakładają również podstawę dla rekuperacji, czyli odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania pojazdów trakcyjnych – tramwajów czy pociągów. Energia zwracana do sieci trakcyjnej będzie uwzględniana w rozliczeniach za prąd odbiorcy. Każda tego typu inicjatywa to duży krok w kierunku ochrony klimatu, która wymaga jak najlepszego zarządzania energią na każdym etapie: wytwarzania, dystrybucji, ale też wykorzystywania. No i automatycznie w systemie network marketing oczywiście jest to zwiększenie możliwości zarobkowych dla dystrybucji.

Czy to dobre zmiany w kluczowym momencie? Nowelizacja prawa energetycznego to wyraźny i bardzo potrzebny Polsce krok w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zmiany wchodzą w życie w ważnym momencie transformacji energetycznej. Zeszłoroczne porozumienie w sprawie ożywienia gospodarczego Europy po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa zakłada m.in. przeznaczenie prawie jednej trzeciej funduszy na walkę ze zmianami klimatycznymi. Nader ważną rolę odgrywa tutaj również niezalezność energetyczna kraju.

Określa też, że inwestycje powinny być zgodne z celami Porozumienia Paryskiego, czyli zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zakłada m.in. redukcję udziału węgla w produkcji energii w Polsce do 56-60% i udział OZE na poziomie 21-23% w ogólnym zużyciu energii. Trzeba pamiętać, że dążenie do energii zeroemisyjnej to długofalowy proces, wymagający dużego wysiłku i nakładów finansowych. Jednak warto iść w tym kierunku i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Zatem kariera sprzedawców bezpośrednich i networkerów w omawianej dziedzinie jawi się niezmiernie dodatnio i długofalowo, a zmiany w prawie mogą stanowić potrzebny branży impuls. Dla tego biznesu jest to ZŁOTY OKRES. (Autor tekstu jest product managerem w firmie Eaton)

Dodatko, kiedy do tych wszystkich informacji dołączymy wszystkie zagadnienia związane z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą, wszystkie kwestie związane z pytaniem: Czy warto robić biznes marketingu społecznościowego w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii? – rozwiązują się samoistnie. Nie stać nas na to, aby nie robić tego JUŻ. TERAZ. W TEJ CHWILI. Dobre zarobki i niezależność finansowa to dzisiaj podstawa egzystencji. Spójrzmy choćby na polskie kobiety. Ogólnie sytuacja zawodowa matek na rynku pracy nie wygląda dobrze. Według danych GUS blisko 50% matek dzieci do lat 3 nie wraca do pracy. Posiadanie dzieci wpływa również na wielkość wynagrodzenia. Tradycyjnie matki zarabiają mniej nie tylko od mężczyzn, ale również od innych kobiet, które nie zdecydowały się na macierzyństwo. A jak to wygląda w network marketingu? Czy warto robić MLM? Sprawdźcie sami:

„Macierzyństwo a aktywność zawodowa czyli matki chcą pracować! Work-family balance potrzebują wszyscy. Wyniki badania w kontrze do systemu MLM”

Mogą Cię również zainteresować