Polacy niezadowoleni z pensji

przez Katarzyna Wagner

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, duża część Polaków jest niezadowolona z wysokości swoich zarobków. Uważają, że pracują za stawki znacznie niższe, niż w rzeczywistości warta jest ich praca.


Polskim pracownikom zostało zadane pytanie, czy w ich zakładach pracy przestrzegane są przepisy pracownicze. Większość odpowiedziała, że jest zadowolona z pracy w swoich firmach i uważa, że ich prawa są respektowane. Z kolei 20% badanych twierdzi, że zmuszona jest pracować bez właściwego wynagrodzenia dłużej, niż zostało to zawarte w umowie. 16% pracowników twierdzi, że pracuje w nieprzepisowych warunkach, a 6% skarży się na niepłacenie albo nieregularne płacenie za swoją pracę. Jednak najczęściej łamanym prawem – zdaniem pracowników – jest możliwość zakładania związków zawodowych lub zrzeszania się w już istniejących – aż 38% . Łamanie praw pracowniczych występuje rzadziej w firmach, gdzie są obecne związki zawodowe – wskazuje CBOS. Z deklaracji badanych wynika, że w firmach, w których nie ma związków zawodowych, w większości przypadków ich powstanie jest niemożliwe.

Mogą Cię również zainteresować