Polacy otwarci na samozatrudnienie

373 odsłony

Dobra wiadomość dla branży DS/MLM. Dzisiaj pisaliśmy o studentach, którzy szukają pracy na etacie, ale z najnowszych badań realizowanych na całym przekroju naszego społeczeństwa wynika, iż Polacy są otwarci na inicjowanie działalności gospodarczej.

Badania Kelly Services, globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie HR wykazały, że kryzys gospodarczy w Polsce wykreował nowe podejście do przedsiębiorczości na rynku pracy – większą otwartość na rożne formy samozatrudnienia. Spośród badanych 20% określa siebie jako samozatrudnieni, a z pozostałych ponad połowa wyraża chęć do pracy na zasadach bardziej elastycznych niż stała umowa o pracę.


Polacy są w tym zakresie bardziej otwarci niż obywatele większości badanych krajów w Europie. 17% Polaków jest zdecydowanie chętnych, aby podjąć pracę w formie samozatrudnienia, podczas kiedy w Szwecji i Wielkiej Brytanii chęć taką wyraża 9% badanych, we Francji i Irlandii 8%, a w Belgii i Niemczech zaledwie 6%.

Wyniki badania pokazały, że ponad jedna trzecia respondentów planuje założyć własną działalność gospodarczą. Najbardziej entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu są pracownicy w wieku 18-29 lat (tzw. pokolenie Y). Z kolei pracownicy reprezentujący przedziały wiekowe 30-47 (pokolenie X) oraz 48-65 są bardziej skłonni pracować na zasadach samozatrudnienia, będąc niezależnymi dostawcami usług.

Agnieszka Walter, dyrektor generalny Kelly Services Poland twierdzi, że wśród wielu pracowników, którzy stracili pracę podczas kryzysu gospodarczego widoczna jest tendencja do poszukiwania nowego zatrudnienia na zasadach większej elastyczności niż umowa o pracę, np. jako podwykonawcy, freelancerzy lub konsultanci. Coraz więcej osób postrzega w tej chwili różne formy samozatrudnienia, jako lepszy sposób na osiągnięcie zawodowego i osobistego sukcesu niż tradycyjna relacja z pracodawcą.

Główne wnioski płynące z badania:

19% respondentów jest w tej chwili samozatrudnionych, z czego 30% reprezentuje przedział wiekowy 48-65 lat, 22% – pokolenie X (30-47), a 17% pokolenie Y (18-29). Główne czynniki, które odstraszają pracowników przed różnymi formami samozatrudnienia to niepewność regularnego dochodu (54% respondentów w Polsce, przy średniej ze wszystkich badanych krajów na poziomie 48%) oraz obawa przed porażką (10%, przy średniej dla badanych krajów na poziomie 17%). Dane te pokazują, że Polacy mniej niż przeciętny respondent na świecie obawiają się porażki, jednak w większym stopniu niż obywatele innych krajów boją się braku regularnych, pewnych dochodów. 65% respondentów reprezentujących pokolenie X (30-47%) jest zdania, że posiada wystarczające kwalifikacje aby podjąć pracę na zasadach samozatrudnienia. Tego samego zdania jest już tylko 45% respondentów z pokolenia Y (18-29). 1/3 respondentów wierzy, że na posiadane przez nich umiejętności jest popyt na rynku pracy. 36% respondentów planuje rozpocząć działalność gospodarczą na własną rękę, z czego 38% to pracownicy w wieku 18-29, 35% to przedstawiciele pokolenia X (30-47) a 27% to pracownicy w wieku 48-65.

Na zainteresowanie samozatrudnieniem nakłada się tendencja do wydzielania pewnych niestrategicznych obszarów biznesu poza firmy oraz redukcji stałego zatrudnienia w tych obszarach (outsourcing). Tworzy to nowe możliwości i szanse na zlecenia dla niezależnych podwykonawców.

Patrząc z perspektywy różnic między pokoleniami, widać wyraźnie, że młodsi pracownicy są bardziej entuzjastycznie nastawieni do podejmowania pracy na zasadach, które charakteryzują się potrzebą większej elastyczności i przedsiębiorczości niż ich starsi koledzy. Branże, w których koncentracja samozatrudnionych pracowników jest największa to usługi dla biznesu, IT, transport i dystrybucja, edukacja oraz inżynieria.

– Nasze badanie pokazało wzrost liczby osób, które są już zaangażowane lub planują się zaangażować w jakąś formę przedsiębiorczości. Pomimo niepewności, która się z tym wiąże, wizja zmiany tradycyjnej formy zatrudnienia jest bardzo atrakcyjna dla tych pracowników, którzy cenią sobie elastyczność i samodzielność w pracy – podsumowuje Agnieszka Walter, dyrektor generalny Kelly Services Poland.

Informacje o badaniu

Dane zostały zebrane w sondażu Kelly Global Workforce Index, który objął ponad 134 000 badanych w 29 krajach Północnej Ameryki, Europy oraz Azji i Pacyfiku, włączając Polskę.

Mogą Cię również zainteresować