Polscy naukowcy uczą się biznesu w Dolinie Krzemowej

przez Piotr Hoffman
121

Rozpoczął się tegoroczny nabór do Programu Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization. W poniedziałek minister Barbara Kudrycka oficjalnie otworzyła jego drugą edycję.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Podczas spotkania z dziennikarzami oraz uczestnikami pierwszej odsłony Top 500 Innovators minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przyznała, że program ma pomóc w zrewolucjonizowaniu myślenia o współpracy biznesu z nauką. – Wiem, że zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorcy przychodzący z biznesowym pomysłem do uczelni natrafiają na brak zainteresowania. Wiem też, że często naukowcy nie mogą przekonać przedsiębiorców do współpracy. Jestem jednak pewna, że naszym stażystom uda się zbudować pomosty miedzy nauką a gospodarką – powiedziała minister nauki. – Oni myślą już jak nowocześni menedżerowie – dodała.

Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization to program, którego celem jest podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Umożliwia on polskim naukowcom wzięcie udziału w dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), takich jak Stanford University.

Zajęcia realizowane jesienią 2011 roku w ramach pierwszej edycji poświęcone były sposobom komercjalizacji wyników badań, ewaluacji technologii, zakładaniu firm start-up czy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego i wprowadzaniu innowacji w organizacji. Wśród wykładowców znalazł się m.in. doradca prezydenta Baracka Obamy, prof. Behnam Tabrizi. Program, w którym uczestniczyło 40 osób z całej Polski, obejmował także wizyty studyjne w firmach i instytucjach takich jak Google, Cisco, NASA i Genentech, a także seminaria i spotkania z inwestorami i przedsiębiorcami w Dolinie Krzemowej. W ciągu miesiąca od powrotu do Polski uczestnicy wykorzystując zdobytą podczas wyjazdu wiedzę i umiejętności sporządzili założenia planu komercjalizacji badań i poprawy efektywności działań centrów transferu technologii.

Opracowane przez nich rozwiązania powoli zaczynają być już wdrażane w życie. Iwona Cymerman z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapowiedziała połączenie centrów transferów technologii w jedną sieć, co umożliwić ma przekazywanie pomysłów między ośrodkami w celu jak najsprawniejszej komercjalizacji osiągnięć naukowych. Z kolei Bartosz Sakowicz z Politechniki Łódzkiej przedstawił realizowany już projekt interdyscyplinarnego centrum start-upów. – Otrzymaliśmy już pełne wsparcie naszych władz uczelnianych dla naszego projektu – zapewnił. Jednym z interesujących efektów I edycji programu jest także stworzenie platformy E-corner, pozwalającej środowiskom naukowym i biznesowym dzielić się doświadczeniami i inspiracjami. – Ta inicjatywa jest próbą nawiązania dialogu nauki z biznesem. Bo transfer technologii to też pewna kultura i sposób myślenia – powiedział Adam Sobczak z wydziału biologii UW.

Program TOP 500 Innovators przyniósł też inne, „miękkie” efekty naukowo-biznesowe. Przemysław Kortkowski z wydziału informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mówi: – Naukowcy mają problem z porozumiewaniem się z biznesem. Ten wyjazd pokazał nam jak przełamywać te bariery. Iwona Cymerman zwróciła z kolei uwagę na aspekt współpracy z zachodnią uczelnią i firmami: – My wróciliśmy, ale kontakty, które tam nawiązaliśmy pozostały – podkreśliła.

W ramach tegorocznej edycji programu zostanie wybranych kolejnych 120 uczestników projektu, którzy wyjadą na staże i szkolenia w trzech grupach po 40 osób. Do 2015 roku liczba uczestników programu ma wynieść 500 osób. Zapraszamy do lektury bloga prowadzonego przez czterech uczestników programu, naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz do obejrzenia filmu zrealizowanego przez uczestników I edycji.

Mogą Cię również zainteresować