Raport Nu Skin o wpływie społecznym i zrównoważonym rozwoju w 2022 roku

przez Maciej Maciejewski
663 odsłony

Firma Nu Skin opublikowała raport o wpływie społecznym i zrównoważonym rozwoju za rok 2022 ilustrujący postępy spółki w jej inicjatywach środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) oraz wysiłki jej organizacji non-profit o nazwie The Nu Skin Force for Good Foundation.

źródło: Nuskin.com

Dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska spółka Nu Skin w sumie zmniejszyła zużycie plastiku o 82 tony i papieru o 23 tony. Wysiłki społeczne firmy zaowocowały m.in. przekazaniem ponad 6,7 miliona dolarów na konkretne cele rozlokowane po całym świecie, partnerstwem z organizacjami charytatywnymi w celu dokonania zmian na każdym kontynencie (z wyjątkiem Antarktydy) oraz analizą równości płac zakończoną wdrożeniem odpowiednich dostosowań, które będą teraz częścią jej regularnych, corocznych praktyk płacowych.

– Od prawie 40 lat Nu Skin poświęca się pozytywnemu wpływowi na nasze globalne i lokalne społeczności. Z przyjemnością podkreślamy postępy, jakie poczyniliśmy w ciągu ostatniego roku, które koncentrują się na wywieraniu długoterminowego wpływu poprzez społeczny i zrównoważony rozwój. Zapowiadam ciągłe rozszerzanie naszych wysiłków w celu działań na rzecz dobra dla całego świata – powiedziała Ruth Todd, wiceprezes Nu Skin ds. publicznych.

Mogą Cię również zainteresować