Spółka Tupperware opublikowała raport o środowiskowym, społecznym ładzie korporacyjnym 2022

przez Maciej Maciejewski
616 odsłony

Firma Tupperware opublikowała najnowszy raport ESG 2022. Wyszczególnia on zaangażowanie koncernu w dalszą integrację działań środowiskowych, społecznych i zarządczych ze strategią biznesową w ramach bieżącego planu zwrotu.

Raport podkreśla postępy Tupperware w realizacji celów na lata 2025 i 2030 oraz opisuje, w jaki sposób firma dostosowała swój cel, wartości oraz strategię do zasad ESG. Pokazuje również zaangażowanie spółki w przejrzystość, odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie.

Raport wyszczególnia również bieżące cele ESG Tupperware na lata 2025 i 2030, które są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ nr 5, 6, 12 i 13. Miguel Fernandez, prezes i dyrektor generalny Tupperware, powiedział:

– Zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność środowiskowa i społeczna były podstawą działania naszej marki od samego początku. Nadal jesteśmy wierni temu, kim jesteśmy i kim zawsze byliśmy, aby spełnić nasz cel, jakim jest dbanie o lepszą przyszłość dla wszystkich. Ponieważ kwestie związane z ESG wkraczają do głównego nurtu działań zarówno ze względu na wymogi regulacyjne, jak i oczekiwania interesariuszy, nasze zintegrowane podejście do tego ważnego tematu pozostaje kluczowe dla kierowania naszą strategią biznesową na wszystkich rynkach.

Mogą Cię również zainteresować