Wizerunek polskiego menedżera

przez Katarzyna Wagner

Zaskakujące rezultaty przyniosła trzecia edycja raportu „Polski Menedżer 2010”. 46% przebadanych menedżerów deklaruje, że pracuje na poziomie 70-80% swojej efektywności. Jedynie 18% wykonuje swoje zadania z pełnym zaangażowaniem.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Menedżerowie, którzy wzięli udział w badaniu nie zawsze byli pracowici i sumienni. Niespełna 46% badanych oceniła swoją efektywność w pracy na poziomie 70-80%, a jedynie 18% menedżerów deklaruje, że pracuje ze 100% efektywnością. Menedżerowie nie czują się więc wystarczająco wynagradzani za swoją pracę i nie angażują się należycie w jej wykonanie. Zdecydowana większość badanych, bo aż 302 menedżerów uznało, że najważniejszą i najbardziej niezbędną cechą jest umiejętność zarządzania ludźmi. Kluczowe do skutecznego wykonywania obowiązków menedżerskich są według nich również specyficzne cechy interpersonalne, na co wskazywało 273 badanych. Kolejnymi cechami najlepszych menedżerów zdaniem badanych są: kreatywność, elastyczne podejście do problemu, obiektywność i doświadczenie.

Według polskich menedżerów niezmiennie od dwóch lat najważniejszym synonimem sukcesu zawodowego jest szacunek wśród kontrahentów oraz podwładnych. Równie ważne okazały się przyznane nagrody, wyróżnienia, uznanie przełożonych, a także cytowanie w prasie biznesowej.

Mogą Cię również zainteresować