Zarządzanie zmianą a zespoły wielopokoleniowe – potencjały i wyzwania

przez Maciej Maciejewski
393 odsłony

Zmiana jest częścią naszej codzienności. Jest ważna dla firm, bo stanowi nieodzowny element dzisiejszego świata biznesowego. Może dać organizacji odporność na nieoczekiwane sytuacje zewnętrzne, rozwijać się poprzez różne perspektywy, a przede wszystkim pozwolić przetrwać. Do lepszego zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach może przyczynić się różnorodność pokoleniowa, umożliwiając wykorzystanie różnych umiejętności, doświadczeń i perspektyw, a w efekcie lepszą adaptację.

źródło: Pixabay

Zmiana – przez jednych jest wypierana, przez drugich jedynie obserwowana, jeszcze inni realnie wykorzystują ją w codziennych zadaniach. Rebranding, reorganizacja strukturalna, nowe procesy biznesowe, nowe technologie – to tylko niektóre zmiany, z którymi mierzą się dziś firmy. Już sama ich świadomość to punkt startowy, bo od tego zależy jakie podejmiemy dalsze działania i jakie osiągniemy wyniki biznesowe.

Zmiana jest absolutnie wszechobecna, a ponadto mam wrażenie, że w ostatnich latach bardzo mocno przyspieszyła. Wypieranie jej, ignorowanie jest ogromnym zagrożeniem. A podejmowanie codziennie refleksji i zastanowienie się, co zmiana nam daje, jest wyrazem odwagi menadżerskiej. Na każdym poziomie organizacji, reagowanie na zmiany jest odpowiedzią na to, co dzieje się na zewnątrz firmy i przynosi efekty widoczne w satysfakcji z pracy, wynikach przedsiębiorstwa oraz jego pozycji w stosunku do konkurencji. Konieczność wprowadzania zmian nie oznacza, że musimy nagle wszystko na raz reformować i nerwowo reagować na to, co się dzieje dookoła. Istotna jest regularność i reżim procesu oraz weryfikacja czy decyzje, które podejmujemy, są najlepszym rozwiązaniem.

Wiele pokoleń, to wiele rozwiązań. Do lepszego zarządzania zmianą może przyczynić się zróżnicowanie wiekowe w zespole. Poszczególne generacje przynoszą ze sobą mnogość perspektyw, doświadczeń i umiejętności. Starsi liderzy często posiadają bogate doświadczenie zawodowe podczas, gdy młodsi mogą wnieść świeże spojrzenie i nowoczesne umiejętności.

Współpraca między pokoleniami umożliwia transfer wiedzy, co jest cennym aktywem podczas procesu zmiany. Różnorodność wiekowa może także pomóc w złagodzeniu oporu wobec zmian, ponieważ zespół jest bardziej przyzwyczajony do różnorodności wśród członków. Integracja różnych perspektyw może sprawić, że zmiana staje się bardziej zrozumiała i akceptowalna dla wszystkich.

Wprowadzenie otwartości pomiędzy generacjami bez budowania sztucznych murów zdefiniowanych przez silversów, boomersów, x-ów, y-ków czy obecnie płatki śniegu powoduje, że ludzie po prostu słuchają siebie nawzajem. Poprzez ciekawość, odwagę i szacunek do innej perspektywy, tworzą się takie mikroedukacyjne momenty, które otwierają nam głowy na inne myślenie. Przekonujemy się, jak dane procesy i produkty mogą być zupełnie inaczej postrzegane przez drugą stronę. Myślę, że dobrze wykorzystana różnorodność wiekowa i ta wymiana perspektyw między generacjami, może budować znakomite zespoły, a co za tym idzie owocować w innowacyjne rozwiązania i produkty. Ta wymiana wiedzą i umiejętnościami często odbywa się w sposób niewidzialny, natomiast po podsumowaniu danego projektu okazuje się, że gdyby nie to, iż mieliśmy w teamie różnych wiekowo ludzi, nie osiągnęlibyśmy tak niesamowitych wyników.

Zmieniaj, ale komunikuj! Zarządzanie zmianą, wprowadzanie nowych rozwiązań, to jedno. Konieczne jest również umiejętne informowanie, dlaczego to robimy. Kluczowa jest w tym przypadku prosta, ale dwustronna komunikacja, zawierająca informację zwrotną, prowadzona na zewnątrz naszej organizacji MLM ale także do naszych współpracowników. Powinna przekuwać się wręcz we włączanie ludzi w proces zmian, bo to przestrzeń do tworzenia wyjątkowości organizacji. Dostarcza się w ten sposób pracownikom okazji do współtworzenia procesów zmiany, buduje ich zaangażowanie, dając poczucie sprawczości, wzmacnia kompetencje menadżerskie, a strach przed zmianą przetwarza na umiejętność rozwiązywania związanych ze zmianą problemów. Ludzie są bardziej skłonni do akceptacji zmian, gdy czują, że ich wkład i perspektywy są uwzględniane. Komunikacja w zespole wielopokoleniowym może być nawet skuteczniejsza. Poszczególnym pokoleniom mogą odpowiadać różne środki przekazu informacji. Dostosowanie komunikacji do tych preferencji rozszerza pole działania i poprawia skuteczność przekazywania informacji związanych ze zmianami.

Podsumowując, różnorodność wiekowa w zespole może być strategicznym atutem podczas zarządzania zmianą i pozytywnie wpływać na efektywność działań. Wymaga zrozumienia różnic pokoleniowych, a dzięki temu procesowi współpracownicy są bardziej świadomi i otwarci na to, co nowe i lepiej adaptują się do zmian.

Mogą Cię również zainteresować